Zoeken

De Tweede Sekse

¡No pasarán! Nosotros pasaremos!

Tag

Patriarchaat

Carnisme: symptoom van het patriarchaat?

'I'm a vegetarian.' - 'If it's so wrong to eat animals, why are they made out of meat?'

Het borrelde al een tijd lang in mijn hoofd maar de absurditeit van het onderwerp hield me tegen hier een stuk over te schrijven. Ik hoorde de commentaren al van ver: “Die feministen weten niet wat uitvinden!”… Hoe kon ik dit onderwerp ook aansnijden zonder als hysterische amateur bestempeld te worden? En plots kruiste zij mijn pad: Professor Melanie Joy en haar controversiële theorie rond vleesconsumptie.

Continue reading “Carnisme: symptoom van het patriarchaat?”

Advertenties

Nieuws over prostitutie – India, Frankrijk, Duitsland, VS, Canada

Censuur in de VN

Gupta
Ruchira Gupta

Ruchira Gupta van de Indische organisatie Apne Aap (Hindi voor “self empowerment”) was uitgenodigd om te spreken voor de VN. Ze kreeg echter de vraag om haar speech niet geven en niet meer het woord prostituee te gebruiken, in plaats daarvan moet volgens de VN de nieuwe en meer academische term sekswerker gebruikt worden.

Gupta heeft de vraag – afkomstig van de NGO Committee on the Status of Women – genegeerd en heeft toch haar speech gegeven.

UN Women’s decision and recommendation not to “conflate sex work, sexual exploitation and trafficking” sounds outrageous if not ludicrous to people like Gupta, who work in the squalid brothel quarters of Mumbai, Delhi, Kolkata and other cities, to which young girls from around South Asia are lured by traffickers — or sold by poor families — into a life of miserable bondage, with no chance to make choices. In her speech on International Women’s Day on March 8, Gupta said the youngest girl trafficked into bonded labor she has met was just 7 years old.

“The pimps would hand over these little girls to the brothel keepers . . . and these girls were locked up for the next five years,” she said. “Raped repeatedly by eight or ten customers every night.” By their 20s, Gupta said, their youth is gone and bodies are broken, and they are “thrown out on the sidewalk to die a very difficult death because they were no longer commercially viable.”

Frankrijk draait wet terug en beboet prostituees

In Frankrijk was het sinds enkele jaren zo dat het verkopen van seks legaal was, en het kopen ervan strafbaar, zoals in landen als Zweden en Noorwegen met succes is toegepast. De Franse senaat heeft die wet nu omgekeerd, zodat prostituees strafbaar zijn en klanten vrijuit gaan.

Continue reading “Nieuws over prostitutie – India, Frankrijk, Duitsland, VS, Canada”

Mijmeringen bij de tango

brugge generiek
Lekker toeristisch doen in Brugge

Recent was ik met een vriendin in Brugge, bij het wandelen kwamen we bij de vismijn een tango-demonstratie tegen. Eerst een demonstratie, gevolg door een open dansvloer. Ondertussen kreeg ik van haar heel wat verhalen te horen. De Argentijnse tango had volgens haar een bijzonder seksistische en macho sfeer, maar het dansen was leuk. Dat probleem hebben we met wel meer activiteiten in deze seksistische wereld. Maar hier leek het allemaal wat meer openlijk.

Continue reading “Mijmeringen bij de tango”

Heksen, vroedvrouwen en helers

Door Eva Demuynck. Dit is de volledige versie van het artikel dat ingekort ook op DeWereldMorgen gepubliceerd werd.

Wanneer feministen en andere dissidenten het hebben over de geschiedenis van de (feministische) beweging of een beeld willen schetsen van het patriarchaat is er een invalshoek die veelal over het hoofd gezien wordt: die van het medische patriarchaat en de strijd hiertegen. Deze was – en IS – nochtans onlosmakelijk verbonden met een stevige klassenstrijd. Ook al is de inquisitie voorbij (of denken we dat die voorbij is), deze strijd is nog volop aan de gang en er valt nog heel wat uit te leren…

Continue reading “Heksen, vroedvrouwen en helers”

Vrouwen in het leger

It’s a lot of responsibility. You have to contribute a lot, but you develop as a person, on all levels.

– Israëlische soldate

The IDF is a professional organization that considers equality a leading ethic and incorporates women in almost every mission

Israeli Defense Forces website

Als feministes proberen we altijd op te letten voor bepaalde delen van de samenleving waar mannen of vrouwen zwaar oververtegenwoordigd zijn. Raden van bestuur, ministeries, rechters, rectors, en langs de andere kant kinderopvang, zorgsector, deeltijds flexjobs… Meestal is een scheve genderverhouding een teken dat er ergens een probleem zit.

En dat willen we aanpassen. Meer vrouwen in plaatsen alleen voor mannen. Meer vrouwen in de politiek. Meer vrouwelijke proffen, ministers, etcetera. Dit soort feministisch streven is wat we liberaal feminisme noemen. Het past de fundamenten van een rot systeem niet aan maar alle beetjes helpen, is het idee. En ik kan daar wel een beetje mee akkoord gaan, het is geen slecht streven hoewel het zowel minder uithaalt als minder mogelijk is dan mensen denken. Maar op sommige vlakken is dit eenvoudige streven wel erg problematisch.

Gelijkheid achter het geweer

Continue reading “Vrouwen in het leger”

Objectificatie deel 1

Wat is objectificatie eigenlijk? Objectificatie van vrouwen betekent dat van vrouwen objecten worden gemaakt, dat vrouwen als objecten zonder eigen wil gezien worden en onmenselijk behandeld worden. Dit kan gebeuren door de manier waarop vrouwen in beeld worden gebracht, de manier waarop over vrouwen wordt gepraat en ook hoe wij vrouwen worden behandeld. Ook zelfobjectificatie bestaat – dat is vrij voorkomend gezien de manier waarop wij worden opgevoed en de media ons voortdurend voorstellen.

Continue reading “Objectificatie deel 1”

Prostitutie deel 3 – een eerste kijk naar de klanten

Dit is het derde deel in onze reeks over prostitutie. Zie ook  deel 2 over pooiers en deel 1 over vrije keuze, agency en structuren.

Voor dit onderzoek trok ik werkelijk alle registers open. Ik waagde me zelfs aan het lezen van een damesblad. Je weet wel: tien tips om mannen nog beter te pijpen, ongezonde diëten om er extra seksueel beschikbaar uit te zien, makeup en ontharingstips… en een artikel over “mannen die betalen voor seks”. Aha.

Terzijde: die zogenaamde vrouwenbladen gaan eigenlijk vooral over mannen, iemand al opgevallen? En je wordt er onzeker door; één van de grootste verbeteringen in m’n zelfwaarde gebeurde toen ik stopte met vrouwenbladen te lezen. Maar goed dat is voor een andere keer.

Betalen voor seks (Cosmopolitan NL, juni 2011)

Wat ik het meest opvallend vond was dat alle mannen die hier aan het woord kwamen ergens vanbinnen wel door hadden dat er iets niet klopte, dat er iets niet ok was. En dat daarna met allerlei redeneringen probeerden vergoeilijken. Misschien ben ik pessimistisch op dat vlak maar ik was eigenlijk al blij dat die mannen toch nog een beetje iets doorhadden, da’s al een eerste stap. Soms ben ik bang dat de conditionering in onze wereld zo erg is geworden dat niemand het nog doorheeft dat klanten eigenlijk geweld plegen. Maar misschien als het over heel heftige zaken gaat zoals liefde, relaties, seks, vriendschappen dat er toch nog iets van verzet overblijft in de menselijke geest – daar blijf ik in geloven.

De eerste man: “Ik zie mezelf ook niet als een hoerenloper maar als iemand die 600 euro overheeft voor een gezellig avondje met adembenemend mooi en zoetruikend gezelschap.”

Ik neem aan dat jezelf als hoerenloper zien, iets is dat clasht met de zelfwaarde van de mannen die het doen.

De eerste man weer: “Het zijn intelligente dames, sterke dames, die meer verdienen dan mijn huisarts en tandarts bij elkaar. Maar misschien probeer ik op deze manier mijn escapades wel goed te praten. Ze verdienen goed, dus ik doe niets verkeerds. Lekker makkelijk. Veilig. Ik verstop mijn wangedrag achter hun loonstrookje”.

Dit wil zeggen: ik heb het ergens wel door. Optimistisch gezien: hij heeft het door, da’s de eerste stap, nu nog stoppen met het te doen. Pessimistisch gezien: hij heeft het door en doet het toch, een grove keuze voor zijn eigen pleziertje ten koste van de vrouwen die hij gebruikt.

Of de tweede man nog te redden valt betwijfel ik, die gaat wekelijks naar prostituees en beschouwt het als “elkaar uit de brand helpen”:

Continue reading “Prostitutie deel 3 – een eerste kijk naar de klanten”

Prostitutie deel 2 – over pooiers

In het tweede deel van deze reeks over prostitutie ga ik in op de rol van de pooiers. Zie ook deel 1 over vrije keuze, agency en structuren.

In prostitution, the john performs the sex act with the unwilling victim, but subcontracts the intimidation and violence to another man, the pimp.

The john would like to believe he is paying for sex, but the person he has sex with gets little or none of the money. The money goes to the pimp to pay for the force needed to keep prostituted women and children working. It goes to the drug dealer who provides whatever it takes to keep the workers from becoming psychotic or committing suicide. It goes to pay the businessmen who provide the real estate, support services, and legal protection for the trade.

Joe Parker, How prostitution works

Wat doen pooiers eigenlijk?

Veel mensen kunnen zich geen echte voorstelling maken van hoe pooiers werken. Die realiteit is gruwelijk: hoe pooiers zich organiseren, hoe ze vrouwen zoeken die bijvoorbeeld al zware ervaringen hebben gehad in hun jeugd, seksueel misbruik, geestelijke problemen, etc. Hoe ze vrouwen kraken en voorbereiden op prostitutie. Een vrij ontnuchterende kijk voor mensen die nog geloven in de glamour die de media ons voorspiegelen en belangrijk om de discussies over “vrije keuze” in hedendaagse linkse / feministische kringen nog enigszins te verbinden met de realiteit.

Pooiers misbruiken anderen om geld te verdienen. Pooiers zijn een diverse groep mensen die op maximale winst uit zijn; daarvoor kiezen ze op zeer rationele wijze die methoden die nodig zijn om dat doel te proberen bereiken. Pooiers vind je in vele soorten. Het beeld dat veel mensen hebben van de pooier als een soort macho die vrouwen manipuleert om voor hem te werken en hen met geweld, bedreigingen, liefdesverklaringen, verkrachtingen op hun plaats te houden, is helaas een deel van de realiteit. Maar er zijn er ook die op een hoger niveau werken, op dezelfde voet staan als bedrijfsleiders en politici, gladde zakenmannen die voor niets terugdeinzen om hun winsten te maximaliseren. En er zijn mediapooiers, degene die pornografie maken en verkopen en daar geld mee verdienen. Er zijn ook pooiers die anderen het vuile werk laten opknappen. Alle soorten pooiers behoren tot de meest gruwelijke soort uitbuiters die er rondlopen op deze aarde; goede pooiers bestaan niet. Voor de duidelijkheid: er zijn ook vrouwen die pooier zijn, dat maakt het misbruik niet minder afschuwelijk.

Continue reading “Prostitutie deel 2 – over pooiers”

Prostitutie deel 1 – vrije keuze, agency en structuren

Dit is het eerste deel van een reeks over prostitutie op deze blog. De introductie vind je hier, een eerder artikel over Theo Heuft (een Nederlandse pooier) vind je hier en er is ook een overzicht van onze artikels hierover tot nu toe.

In dit deel ga ik in op het debat rond keuzevrijheid, agency en structuren, latere delen zullen andere aspecten van prostitutie meer in detail bekijken en meer cijfermateriaal tonen.

Continue reading “Prostitutie deel 1 – vrije keuze, agency en structuren”

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑