Zoeken

De Tweede Sekse

Trans rights are human rights // Skolstrejk för klimatet

Tag

aprilvis

Ontslag Evie Embrechts geweigerd door raad van bestuur FEL

“ik ben echt 10 minuten extreem nerveus geweest totdat ik me realiseerde dat 1 april…”

Update: geen zorgen het was een aprilvis 🙂

Gisteravond kwam de raad van bestuur van FEL samen voor een spoedvergadering. Interne bronnen hebben gelekt dat Evie Embrechts, schrijfster, haar ontslag had aangeboden aan de raad van bestuur, maar dat het ontslag niet aanvaard is.

Woordvoerster Parsley Vanderkhove van FEL: “De aanleiding voor de aanbieding van het ontslag waren enkele opmerkingen op internet over het nieuwe boek van Evie Embrechts. Blijkbaar staat daar een dt-fout in en men twitterde dat een dt-fout ‘net zo erg is als Hitler’. Daaropvolgend bood zij haar ontslag aan en moest de raad van bestuur in aller ijl een vergadering bij elkaar roepen om dit ten gronde te bespreken.”

Maar er zijn ook kritische stemmen. Jon Vandeurswyn, blogger en internet-expert:

Continue reading “Ontslag Evie Embrechts geweigerd door raad van bestuur FEL”

Vakbond – reddingsindustrie moet stoppen met witte ridders te spelen

De vakbonden gedragen zich als een soort reddingsindustrie – de grote hand die zich uitstrekt om de arme arbeiders te bevrijden. Dat moet stoppen, deze paternalistische houding verhindert de arbeiders zichzelf te bevrijden.

– Thomas Vanecker, woordvoerder werknemers v/d wapenindustrie (WWI)

WWI_Factory_Poster
Recruteringsposter voor meer vrouwen in de wapenindustrie

Al jarenlang zetten de vakbonden zich in om de arbeiders te verdedigen tegen de steeds harder wordende eisen van de industrie. Volgens hen dan toch. Niet alle arbeiders zijn daar even mee gediend.

Thomas Vanecker, tewerkgestelde in de wapenindustrie, vertelt: “Waar zijn dan eigenlijk al die uitgebuite arbeiders? Ik kom ze niet tegen op de werkvloer, nu niet en vroeger ook niet. Sinds ik manager ben geworden van onze afdeling in de fabriek spreek ik met nog meer arbeiders dan vroeger, en ze zeggen mij allemaal dat ze niets te klagen hebben.”

Continue reading “Vakbond – reddingsindustrie moet stoppen met witte ridders te spelen”

Nieuw onderzoek toont aan dat geweld ondergronds gaat

Over seksueel en fysiek geweld is weinig onderzoek in België, maar het onderzoek dat bestaat is wel van een degelijk niveau. Rose-Marie Bruynooghe en Sigrid Noelanders hebben baanbrekend onderzoek gedaan in 1988 en 1998 dat gruwelijke cijfers schetst – hun onderzoek is hier te downloaden.

Recenter onderzoek van 2013 toont aan dat fysiek geweld niet gedaald is, maar het is wel ondergronds gegaan. De mening van enkele vooraanstaande experts is dat dat komt door de bestaande wetgeving, die een criminaliserend effect heeft: “Iedereen weet dat gevangenisstraffen niet helpen, maar vooral mensen verder in een crimineel sociaal milieu duwen,” zegt criminologe Ingrid Van den Brande. “Door fysiek geweld bij de strafwetgeving te plaatsen, krijgen we een verdere intensifiëring van het geweld. Daders hebben toch al een crimineel feit gepleegd, waarom zouden ze zich nog inhouden en niet nog meer geweld plegen? We moeten deze vicieuze cirkel breken.”

“Iedereen weet dat gevangenisstraffen niet helpen, maar vooral mensen verder in een crimineel sociaal milieu duwen”

Continue reading “Nieuw onderzoek toont aan dat geweld ondergronds gaat”

Komt er een avondklok? Nieuw wetsvoorstel rond geweld op straat in de maak

Volgende week wordt in het parlement een nieuw voorstel besproken dat volgens de indieners een einde zou moeten maken aan geweld op straat. Het voorstel vertrekt van een volledig nieuwe aanpak. In plaats van de gebruikelijke tips aan vrouwen (niet alleen over straat, zeker niet ’s nachts, best in groep, letten op je kledij) wordt nu de verantwoordelijkheid bij de daders gelegd. Gezien het statistisch zo is dat 99% van alle daders man is (1) is het voorstel eenvoudig: stel een avond/nachtklok in voor mannen. Na een bepaald uur – over het precieze uur is nog discussie – geen mannen meer op straat, en dus ook geen misdaden meer. Maar is het wel zo eenvoudig?

Continue reading “Komt er een avondklok? Nieuw wetsvoorstel rond geweld op straat in de maak”

Het hoge hakkenverbod

Wij ontvingen het volgende persbericht:

Graag delen wij u mee dat vanaf vandaag het Hoge Hakkenverbod zal ingevoerd worden in België. Dit verbod kwam onder andere tot stand na raadpleging en bestudering van het opiniestuk van mevrouw Kitty Roggeman (BOEH, VOK). Na een jaar beraadslaging zijn wij tot de volgende conclusies gekomen: de hoge hak is een onderdrukkend middel voor de westerse vrouw en zij moet hiervan beschermd worden.

De officiële redenen voor het implementeren van een verbod op schoenen met hoge hakken* zijn:

  • Het is alom geweten dat de vrouw in de westerse landen als minderwaardig wordt gezien en respectloos wordt behandeld. Dit toont de inferioriteit aan van deze landen en culturen. De vrouw in deze landen en culturen moet daarom beschermd en bevrijd worden.
  • De hoge hak behoort tot de traditionele klederdracht van de westerse vrouw. De westerse man – die een hogere positie bekleedt vergeleken met de westerse vrouw – draagt geen hoge hak. Dit toont aan dat de hoge hak geen symbool van macht of status is.

Continue reading “Het hoge hakkenverbod”

Vermeersch gaat feministes steunen

Etienne Vermeersch, de prof filosofie op rust die zich al meermaals als feminist outte, ruimt baan voor vrouwelijke feministen. Afgelopen week contacteerde hij een aantal organisaties, zoals het Vrouwen Overleg Komitee, in verband met een donatie van zijn persoonlijke fortuin. Ook belooft hij na zijn dood een aanzienlijk deel van zijn eigendom na te laten aan de vrouwenbeweging. “De geschiedenis heeft immers bewezen dat het altijd vrouwen zijn die vrouwenrechten doordrukken,” zei Vermeersch.

Dit is opmerkelijk, aangezien Vermeersch in de afgelopen jaren vaak het debat over de hoofddoek stuurde en hierover vaker dan vrouwenorganisaties werd gehoord in de media. Nu wil Vermeersch dus plaats ruimen voor vrouwen in dit soort debatten over het leven en de keuzes van vrouwen.

Er rees onmiddellijk een idee om met de schenking een feministisch huis op te richten, een knooppunt van informatie, vorming en ontmoeting gerund door vrouwen van autochtone en allochtone origine.

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑