Zoeken

De Tweede Sekse

Categorie

Feminisme

Throwback Thursday : For women-only – waarom vrouwengroepen en vrouwenruimtes

Welkom bij Throwback Thursday, waarbij we op donderdagen telkens terugblikken naar oudere teksten op deze blog die nieuwe aandacht verdienen. Afgelopen zaterdag werd de Reclaim the Night in Brussel (fakkeltocht tegen geweld op vrouwen en transpersonen) verstoord door politiegeweld. Er werd nadien beweerd dat de actievoersters dan maar niet cismannen hadden moeten uitsluiten en dat ze het zelf gezocht hadden. Uhm, nee, geen excuus kon dit geweld rechtvaardigen. Ook zijn niet-gemengde acties totaal ok. Duidelijk is er een opfrissing nodig over het hoe en waarom van vrouwen/transruimtes:

For women-only: waarom vrouwengroepen en vrouwenruimtes – feministisch organiseren deel 2

Dit is deel 2 van de rubriek feministisch organiseren. Deel 1 heet Weg met hiërarchieën! kan je hier lezen.

Sinds het begin van de feministische beweging hebben vrouwen zich apart georganiseerd. Ze hielden bijeenkomsten, startten organisaties en organiseerden activiteiten enkel voor vrouwen. Daarnaast waren er ook gemengde groepen, activiteiten en ruimtes. Ook vandaag bestaan beide nog. Maar meer dan ooit staan de feministische ruimtes, activiteiten en groepen enkel voor vrouwen onder druk. Deze tekst gaat over het hoe en waarom van vrouwenruimtes/groepen versus gemengde ruimtes/groepen.

netwerkfeministjes1

Gender en vrouwen

Wanneer we het over vrouwenruimtes en vrouwengroepen hebben, moet er eerst gekeken worden naar wat een vrouw is, wie een vrouw is en wie niet. Dit is een moeilijke en complexe kwestie en ik ben er zelf nog niet uit. Ik heb wel vanalles gelezen, op blogs, in zines en boeken, en gesprekken gehad met andere (trans)feministes, bijgeleerd over verschillende visies op genderidentiteit, veel theorieën en ervaringen gehoord die nuttig en interessant zijn (en helaas ook een heleboel haatdragende onzin gezien op bepaalde transfobische blogs).

 

Gender kan zowel je eigen gekozen en beleefde genderidentiteit zijn (niet enkel “vrouw” of “man”, maar ook genderqueer, trans, genderloos, androgyn…) als de gendercategorie waarin de buitenwereld je steekt. Het kan zijn dat je je niet thuis voelt in deze categorie die anderen op je plakken en andere mensen zouden jouw genderidentiteit moeten respecteren, maar doen dit vaak niet.

Genders zijn niet neutraal, ze hebben betekenissen, machtsverschillen en gevolgen. Bijvoorbeeld: mannen hebben als gendercategorie in de westerse wereld meer macht dan vrouwen. Die machtsverschillen gaan helaas niet verdwijnen door gender te “deconstrueren” of door met gender te “spelen” (zoals in queer theorie/activisme verkondigd wordt). Wel kan dit de binariteit en stabiliteit van genderidentiteiten in vraag stellen en mensen doen nadenken over gender en het belang dat daar in onze maatschappij aan gehecht wordt.

Gender is dus niet enkel een persoonlijke kwestie, maar ook een politieke strijd en een collectieve verantwoordelijkheid. Je kunt jezelf en je gender niet bevrijden door roldoorbrekende kleren aan te trekken of een snorretje op te plakken. Dat is helaas niet genoeg. En ook al vind je dat je genderidentiteit en die van anderen er niet toe doet, toch wordt iedereen beoordeeld en behandeld op basis van hun (door de maatschappij waarin ze leven bepaald) gender.

femherstorydolleminakleinWanneer ik het in deze tekst heb over vrouwen binnen vrouwenruimtes/groepen, kan het in de eerste plaats gaan over mensen die zichzelf als vrouw identificeren, maar ook over mensen die door de buitenwereld als vrouw gezien en behandeld worden, kunnen zich eventueel hiertoe rekenen. Misschien is de term “vrouwen/lesbiennes/trans/intergender-personen” (FrauenLesbenTransInter) zoals die in Duitsland gebruikt wordt binnen de queer-feministische beweging , beter en meer inclusief. Maar ook hier heb ik al feministes (die geen cismannen zijn) horen zeggen dat ze zich niet aangesproken voelen tot deze termen/identiteiten. Zou “niet-cismannen” dan beter zijn? Of worden we dan te veel gedefinieerd ten opzichte van de norm die we niet zijn? Het blijft dus ingewikkeld om ruimtes/groepen te definiëren voor mensen die onderdrukt worden op basis van hun gender. Daarom zal ik een “*” toevoegen aan “vrouwenruimtes/groepen” – zoals in: vrouwen*ruimtes/groepen – om aan te geven dat de definitie ervan kan variëren en niet beperkt blijft tot mensen met zogezegde “vrouwenlichamen” (whatever that means).

Laten we het nu hebben over vrouwen*ruimtes/groepen zelf, over waarom die belangrijk, nodig, interessant en leuk kunnen zijn en over de kritiek die bestaat op deze groepen/ruimtes.

Vrouwenruimtes/groepen vandaag

Van de suffragettes, Dolle Mina (behalve de Amsterdamse afdeling in het begin), FemSoc collectieven, Liever Heks en FAM tot hedendaagse organisaties en collectieven: er bestaan en bestonden veel feministische groepen met enkel vrouwen*. Daarnaast waren en zijn er ook veel gemengde feministische groepen. Feministische ruimtes en activiteiten enkel voor vrouwen* zijn zeldzamer tegenwoordig. Uitzonderingen zijn sommige festivals zoals Ladyfest Berlijn in 2013 (enkel voor vrouwen/lesbiennes/inter/transpersonen), een occasionele workshop, Heksennachten in Nederland, vluchthuizen… Ook bestaan er pro-feministische mannengroepen, soms met aan het hoofd een vrouw.

Een volledig separatistisch feminisme ben ik zelf nog niet tegengekomen. Het lijkt allemaal van tijdelijke en lokale aard en eerder als middel dan als doel. Nochtans is er vaak dat vooroordeel van vrouwen die een matriarchaat willen starten of een maatschappij met enkel vrouwen waarin jongetjes bij de geboorte opgegeten worden… of zoiets. Maar ook al is het niet de bedoeling om een women-only samenleving te starten, toch kan het interessant zijn om te filosoferen over hoe zo’n samenleving eruit zou kunnen zien en of die helemaal anders zou zijn (maar da’s een discussie voor een andere keer).

Wat vaak ook vergeten wordt, is dat er in het westen best veel op-basis-van-gender-gescheiden verenigingen en activiteiten bestaan (vrouwenavonden in bioscopen, aparte sportlessen, clubs enkel voor mannen, gescheiden toiletten en douches, meisjes- en jongensscholen…). Maar omdat die niet feministisch zijn, krijgen ze zelden kritiek (tenzij uit een racistische motivatie). Vrouwen* die apart samenkomen om voor hun belangen op te komen daarentegen… dat lijkt meteen een bedreiging. Wie weet wat die allemaal bekokstoven?

Kritiek op vrouwenruimtes/groepen

De voornaamste kritiek op vrouwen*groepen/ruimtes is dat (cis)mannen er worden uitgesloten. Dit is not done. De gangbare mening is dat mannen overal welkom moeten zijn en als nobele redders verwelkomd moeten worden in feministische groepen. Want anders is dat “omgekeerd seksisme” en daar mogen feministes zich niet aan bezondigen. Dat wil niet zeggen dat mannen niet welkom zijn, maar misschien gewoon niet altijd en overal.

Er wordt ook beweerd dat mannen en jongens evenveel afzien van seksisme en patriarchale onderdrukking als vrouwen en meisjes en daarom moet de feministische beweging op ieder moment open staan voor hen. Bijvoorbeeld: mannen en jongens mogen in de westerse wereld bepaalde emoties niet tonen, worden uitgelachen als ze met poppen spelen en worden gediscrimineerd in zorgberoepen (ze mogen wel directeur zijn van een school of rusthuis, maar er wordt raar gekeken naar een mannelijke kleuterleider of huishoudhulp). Inderdaad, mannen ondervinden ook nadelen van het patriarchaal systeem, maar 1) die nadelen zijn niet te vergelijken met de structurele onderdrukking van vrouwen* en 2) die nadelen hebben voor mannen ook een nut: namelijk hun autoriteit en macht behouden. Dus als mannen zich zouden inzetten tegen die machtsverschillen en tegelijk tegen de onderdrukking van vrouwen, DAN pas zullen hun nadelen verdwijnen. Dat is dus een argument om hen te laten deelnemen aan de feministische strijd en onze krachten te bundelen met mannelijke bondgenoten (maar niet per sé in iedere ruimte of groep).

Een ander argument om mannen toe te laten tot (bepaalde) feministische groepen en activiteiten is dat ze dan kunnen bijleren over feminisme en vrouwen*onderdrukking en zo seksisme afleren en de feministische beweging steunen. Maar er moet dan wel opgepast worden dat niet alle aandacht, tijd en energie gaat naar de (her)opvoeding/educatie van de aanwezige mannen (ook al is het nodig dat ze opgevoed en bewust worden om het patriarchaat omver te kunnen werpen). Ook de aanwezige vrouwen moeten voor hun eigen ontwikkeling en bewustwording zorgen en de vraag is of dit even goed lukt in gemengde groepen.

Naast vrouwen*groepen zou het nuttig zijn als er ook pro-feministische mannengroepen bestaan. Die kunnen best wel overleggen met feministische vrouwen*, maar kunnen eigen aparte bijeenkomsten organiseren om zich bewust te worden van hun privileges en zich te engageren als bondgenoten.

Je zou kunnen zeggen dat het beter is om je te organiseren op basis van affiniteit in plaats van identiteit. Dus dat iedereen die iets wil doen tegen vrouwen*onderdrukking of seksisme welkom moet zijn, ongeacht of deze persoon zelf onderdrukt wordt op basis van gender. Oftewel: dat alle mensen kunnen werken rond vrouwenthema’s als ze daarin geïnteresseerd zijn of bekommerd over zijn, of ze zich identificeren als vrouw of niet. De affiniteit die ze hebben met het thema is wat telt. Maar de vraag affiniteit OF identiteit stelt zich niet in feministische vrouwen*groepen. Deze zijn immers gebaseerd op ZOWEL identiteit als affiniteit. Het is geen kwestie van het een of het ander, maar de noodzaak van beide.

Een andere (terechte) kritiek is dat er binnen vrouwen*groepen ook een ongelijke verdeling is van macht en privileges. Bijvoorbeeld laagopgeleide vrouwen zullen minder macht, privileges en status hebben dan hoogopgeleide vrouwen. Gender/sekse is maar één lijn van onderdrukking. Er is ook etniciteit, religie, klasse, handicap, seksuele oriëntatie, cis/transgender… Je verenigen in een vrouwen*groep (zelfs in het geval van minimale verschillen in onderdrukkingslijnen) wil ook niet zeggen dat iedereen die er lid van is evenveel spreektijd krijgt of dat iedereen even serieus genomen wordt. Dit zijn dingen waar sowieso op gelet moet worden in alle groepen. Dat je een vrouw* bent, betekent niet per definitie dat je de groep waarin je actief bent basisdemocratisch wil organiseren en niet gaat domineren. Maar ik hoop wel dat feministische vrouwen* toch al iets meer bewust zijn en bereid zijn om minstens te proberen om zo niet-hiërarchisch mogelijk te organiseren.

feminist theory from margin to centerFeministisch auteur bell hooks is duidelijk voorstander van samen strijden met mannen als bondgenoten tegen onderdrukking. In haar boek Feminist Theory: From Margin to Center uit 1980 argumenteerde ze dat in de tweede feministische golf alleen witte vrouwen de nood voelden om feministische groepen en ruimtes te creëren voor enkel vrouwen omdat ze volgens haar jaloers waren op geprivilegieerde witte mannen en “an equal share in class privilege” wilden. Zwarte vrouwen (net zoals arme vrouwen, arbeidsters en lesbiennes) willen volgens haar samenwerken met mannen omdat hun levenservaringen meer gelijkenissen vertoonden met die van zwarte mannen (of arme mannen, arbeiders en homo’s) dan met die van witte vrouwen (of rijke/upperclass vrouwen en heterovrouwen).

Ik kan zelf niet voor zwarte vrouwen of arme vrouwen spreken, maar ik vind het vreemd dat hooks beweert dat lesbiennes solidariteit van mannen ondervonden in de holebibeweging, zonder verdere uitleg. Dit is slechts een beperkte weergave: lesbiennes moe(s)ten ook strijden voor hun plaats in de holebibeweging die gedomineerd werd door diezelfde mannen die zich niet altijd zo solidair gedragen/gedroegen. Dit is de ervaring van zowel lesbiennes die nu actief zijn als van oudere lesbiennes uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Ze kozen er dan ook vaak voor om zich apart te organiseren.

Ook vind ik het vreemd dat hooks de zwarte feministische vrouwengroepen uit die tijd over het hoofd ziet. Want ook groepen en ruimtes voor enkel zwarte vrouwen, enkel moslima’s, enkel lesbiennes, enkel dikke vrouwen of andere identiteiten gebaseerd op een of meerdere lijnen van onderdrukking hebben hun nut, net zoals de Black Power beweging noodzakelijk en fantastisch werk geleverd heeft zonder al te veel bemoeienissen van witte mensen (waarvan sommigen wel bondgenoten waren).

Waarom women*-only?

Ondanks de kritieken vind ik het apart organiseren van vrouwen dus toch belangrijk en nuttig. Er zijn verschillende redenen waarom feministes kiezen voor bijeenkomsten, collectieven, locaties, workshops, etc enkel voor vrouwen*. Ik zet ze hier even op een rijtje (misschien zijn er nog redenen, laat het dan gerust weten!):

  • Het is nodig dat onderdrukte groepen zichzelf organiseren. Net zoals bv. holebi’s, arbeiders of asielzoekers zich verenigingen om voor hun belangen op te komen, moeten ook vrouwen* dat doen. Ze zullen zich samen onder vrouwen* sterker voelen om actie te voeren. Ze kunnen hun ervaringen delen, begrijpen hun gezamenlijke onderdrukking en ook al zijn er onderlinge verschillen tussen vrouwen*, toch hebben ze ook gezamenlijke doelen. Daarom kunnen vrouwen* ook het beste voor zichzelf spreken, in plaats van dat door anderen te laten doen (idem met bv hetero’s die, ook al bedoelen ze het goed, niet voor holebi’s kunnen spreken). Er is meer begrip in vrouwen*groepen (we hoeven ons niet te verantwoorden en uit te leggen hoe seksisme aanvoelt) en er ontstaat verbondenheid (we vechten samen tegen onze onderdrukking en steunen elkaar).
  • Je leert veel bij in een niet-gemengde groep. Vrouwen* leren allerlei organisatorische taken uit te voeren (acties op poten zetten), redactionele taken op te nemen (opiniestukken schrijven) en te spreken in groep. Dit soort taken worden vaak aan mannen overgelaten in gemengde actiegroepen. Door aangemoedigd te worden om deze taken uit te voeren krijgen vrouwen* meer zelfvertrouwen en leren ze vaardigheden bij.
  • Vergaderingen, discussies en beslissingen worden niet meer gedomineerd door mannen. In gemengde groepen nemen mannen sneller het woord en gaan ze regelmatig de discussie overheersen. Die verhoudingen veranderen vaak in aparte groepen. Toch moet ook in gemengde groepen het streefdoel zijn om iedereen evenveel spreektijd en beslissingsmacht te geven.
  • Er kan over gevoelige of persoonlijke thema’s gepraat worden (zoals over seksueel geweld of onze lichamen) en vrijuit gesproken worden. Vrouwen* voelen zich veiliger en meer op hun gemak om het over zo’n onderwerpen te hebben onder vrouwen*. In zo’n feministische praatgroepen kan ook bewustwording ontstaan (consciousness-raising).
  • Vrouwen kunnen ook zeggen wat ze denken, zonder zich schuldig te voelen tegenover mannen. Ze hoeven zichzelf niet te censureren, te verontschuldigen of te verdedigen tegenover mannen. Ze zouden ook vrijuit moeten kunnen spreken in het bijzijn van mannen, maar vrouwen* zijn zo gesocialiseerd om mannen te behagen en niet te kwetsen en dit moeten we eerst beseffen, analyseren en afleren in een experimentele “room of our own”.
  • Er hoeft geen aandacht, tijd en energie besteed te worden aan het (her)opvoeden van de mannen in de groep. Vrouwen* kunnen zich concentreren op hun eigen behoeftes, zelfvertrouwen, desocialisatie en ontwikkeling. Ook al is het belangrijk dat ook mannen bijleren, dat hoeft niet overal en altijd de prioriteit te zijn.
  • Aangezien de wereld een mannenwereld is, met veel plekken die niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor vrouwen*, is het nodig om ook (veilige) ruimtes, groepen en momenten te hebben enkel voor en met vrouwen*. Zulke groepen/ruimtes zijn OK, nodig en leuk. We hoeven ons er niet voor te verantwoorden. Het is een stap op weg naar een egalitaire samenleving en aangezien we daar nog niet zijn, hebben we die ruimtes en groepen nog steeds nodig.

Conclusie

“Men who want to be feminists do not need to be given a space in feminism. They need to take the space they have in society & make it feminist.” ~ Kelley Temple, National Union of Students UK Women’s Officer

Alles bij elkaar pleit ik voor meer vrouwengroepen en vrouwenruimtes, naast gemengde groepen en ruimtes. Daarnaast wil ik iedereen aanmoedigen om zich sowieso in groep te organiseren en veilige ruimtes te creëren. Dat kan met wie jij wil, samen met mannen of zonder, de keuze is aan jou.

Meer lezen op deze blog?

Doorgaan met het lezen van “Throwback Thursday : For women-only – waarom vrouwengroepen en vrouwenruimtes”

Make fascists afraid again – Is slaan op neonazi’s een politiek statement?

Laten we het eens hebben over Richard Spencer. Richard Spencer is een Amerikaanse neonazi. Hij predikt etnische zuivering en een triomf van “het witte ras van veroveraars”. Hij wil een VS zonder zwarte mensen. Kortom dit is geen twijfelgeval.

Spencer kreeg op de dag van de inauguratie van Trump een fijne mep op zijn gezicht. Dat is iets wat veel mensen niet gewend zijn, veel mensen hebben een instinctieve afkeer van geweld. Ook principieel: wij willen allemaal uiteindelijk een wereld zonder geweld. Maar de discussie is hoe we daar naartoe kunnen.

Ideaal gezien zouden we in een wereld leven waarin geweld niet nodig is. Dit is echter een wereld met neonazi’s. De nazi’s van toen hebben een enorme genocide aangericht, de neonazi’s willen dat herhalen. Geen grap, geen satire, ze menen het.

Doorgaan met het lezen van “Make fascists afraid again – Is slaan op neonazi’s een politiek statement?”

Politiegeweld op vrouwen en transpersonen tijdens TBTN Brussel op 11/02/2017

Afgelopen avond ben ik met een aantal kameraden naar een Take Back The Night gegaan in Brussel. Dat was een vreedzame fakkeltocht waar vrouwen en transpersonen protesteerden tegen geweld op vrouwen en transpersonen. Maar tijdens deze TBTN kregen we echter te maken met geweld van de politie jegens vrouwen en transpersonen!!! Daarover post ik nu een getuigenis van Dorothea de Pony en Azalea de Beer op Youtube. (Politiegeweld op vrouwen tijdens TBTN)

Deze machtsvertoning van de politie heb ik nog nooit gezien. Zeker niet tegenover een groep vrouwen en transpersonen die maar 60 à 80 personen omvatte! Er werden tientallen politieagenten ingezet alsof wij de grootste criminelen waren in het land. Dit soort hardhandige aanpak door politie kan niet door de beugel. Dit is nog maar het begin! Onder mom van terrorismebestrijding zal men een nog veel hardere aanpak uitoefenen op de bevolking en activisten, mensen met een groot rechtvaardigheidsgevoel, zullen daarvan de eerste slachtoffers worden.

Wij zijn een democratie en betogingen (of ze nu wel of niet worden aangevraagd) zijn daar een deel van. De politie is er om ons te beschermen, niet om ons in elkaar te slaan, niet om ons te arresteren wanneer we onze burgerrechten uitoefenen!

Block, Resist, Protest!

 

Wie beeldmateriaal wilt zien van onze aanvaring met de flikken nadat de grote groep was omsingeld kan hier naar kijken:

 

 

Transgender rechten en bondgenoten

“I’m not an angry *boi
but it seems like I’ve got everyone fooled
every time I say something they find hard to hear
they chalk it up to my anger
never to their own fear”

‘Not a Pretty Girl’ van Ani DiFranco

 

Mensen vragen altijd waarom ik zo boos wordt wanneer ik praat over trans(gender)[1] rechten.
Jij zou ook boos worden als jouw baarmoeder eruit moet als je enkel je ‘v’-tje in een ‘m’-etje wilt veranderen.

Doorgaan met het lezen van “Transgender rechten en bondgenoten”

Slam // Seksuele intimidatie op straat

door Yasmina L.

 

Trigger warning voor expliciet taalgebruik

(bloemlezing/slam van seksuele intimidatie intimidatie op straat )

Hey geil wijf

Waar blijft dat lachske

Gij kunt mij krijgen

Heet mokkel nat maske

Sexy ding amai

Wij twee samen in één bed

Mijn deur staat altijd open

Dan niet vuile slet

Gij hoer, ni eens blij met een compliment

Dan krijgt ge es te maken

Met nen brave vent

‘k zeg toch dat ge schoon zijt

Ligt het aan mijn formulering

Of aan hoe vrouwen mannen

Als onveilig percipiëren?

Hoezo een lustobject?

Doorgaan met het lezen van “Slam // Seksuele intimidatie op straat”

FEL tegen extreem-rechts – Actie bij NVA nieuwjaarsreceptie

FEL

(Foto hierboven door Jean Marie fotografie)

FEL, Climaxi vzw, SAP en enkele individuele deelnemers/sters protesteerden vandaag bij de nieuwjaarsreceptie van de NVA tegen de racistische en neoliberale besluiten van de regering.

Om het beleid symbolisch in de verf te zetten hadden we rode lopers uitgerold met allerlei mensenrechten op gespeld. De bezoekers konden niet anders dan daar over lopen. De meeste NVAers kwamen natuurlijk met de auto en reden dwars over onze rechten heen. Ondertussen zongen we een mooi aan Theo Francken aangepaste versie van Welterusten Meneer de President.

16252060_1735489936477300_7078042913578180346_o Foto door Jean Marie fotografie

Indexeringen, gelijkheid, pensioenen, ziektezorg… de regeringen maken het allemaal kapot, prediken islamofobie en haat tegen vluchtelingen… Tijd om ze te stoppen.

banden-edit-bb

View original post 109 woorden meer

Op weg naar een feministische geneeskunde?

door Barbara De Witte

Het medische tijdschrift JAMA publiceerde onlangs een opmerkelijk artikel getiteld: “Patients treated by female docs have lower risks of death.”. Uit het onderzoek dat in dit artikel beschreven werd, bleek dat oudere patiënten die verzorgd werden door vrouwelijke artsen, vier percent minder kans hadden om te sterven binnen de maand na de dag van opname in het ziekenhuis in vergelijking met patiënten die door mannelijke artsen werden opgevolgd. Bovendien hadden patiënten van vrouwelijke artsen 5 percent minder kans om opnieuw opgenomen te moeten worden binnen de maand na het verlaten van het ziekenhuis.

Doorgaan met het lezen van “Op weg naar een feministische geneeskunde?”

De speech van Angela Davis op de vrouwenmars te Washington

“At a challenging moment in our history, let us remind ourselves that we the hundreds of thousands, the millions of women, trans-people, men and youth who are here at the Women’s March, we represent the powerful forces of change that are determined to prevent the dying cultures of racism, hetero-patriarchy from rising again.

“We recognize that we are collective agents of history and that history cannot be deleted like web pages. We know that we gather this afternoon on indigenous land and we follow the lead of the first peoples who despite massive genocidal violence have never relinquished the struggle for land, water, culture, their people. We especially salute today the Standing Rock Sioux.

“The freedom struggles of black people that have shaped the very nature of this country’s history cannot be deleted with the sweep of a hand. We cannot be made to forget that black lives do matter. This is a country anchored in slavery and colonialism, which means for better or for worse the very history of the United States is a history of immigration and enslavement. Spreading xenophobia, hurling accusations of murder and rape and building walls will not erase history.

“No human being is illegal.

Doorgaan met het lezen van “De speech van Angela Davis op de vrouwenmars te Washington”

Feminisme, ruimtevaart en de toekomst van de mensheid – deel 3

da4bceovihj9-mfavnmfigd1xjz2s6k7llofbzvlzqi
Socialist Space Workers, Gennady Golobokov, 1973

Feminisme, ruimtevaart en de toekomst van de mensheid

door Evie Embrechts, met dank aan Hanna

Deel 1: over de geschiedenis van de ruimtevaart en de plannen voor de nabije toekomst;

Deel 2: over de zoektocht naar intelligent leven op andere planeten, de Fermi Paradox en de Great Filter;

Deel 3 (dit deel): feminisme/socialisme en ruimtevaart – bedenkingen en kritiek op ruimtevaart, alternatieven en een pleidooi voor een socialistische & feministische ruimtevaart.

Deel 3

Naar een feministische en socialistische ruimtevaart

In de eerste twee delen hebben we de geschiedenis van de ruimtevaart besproken. We hebben iets te hard gelachen met de boodschappen die via de Voyager en Pioneer ruimteveren het heelal zijn ingestuurd, gekeken naar wat er binnenkort op het ruimtevaartprogramma staat, naar de planeten in ons zonnestelsel en enkele mogelijke redenen waarom we voorlopig nog geen signalen van buitenaards leven hebben kunnen ontdekken.

In dit deel ga ik pleiten voor een duurzame feministische en socialistische ruimtevaart. Ik had eerder al geschreven dat ik mijn tijd wou nemen en het thema in detail wou beschrijven, daar waren verschillende redenen voor. Het is een uitgebreid onderwerp waarover nog weinig geschreven is, daarom deze drie artikels om alles voldoende te kunnen bespreken.

Doorgaan met het lezen van “Feminisme, ruimtevaart en de toekomst van de mensheid – deel 3”

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑