Disclaimer: Evie Embrechts, de schrijfster van Feminisme, een nieuw begin, en ik kennen elkaar.

Inleidingen tot de filosofie vertrekken vaak vanuit de idee dat filosofie start met  verwondering. En daar hebben ze waarschijnlijk gelijk in. Ik zou willen stellen dat feminisme start met verontwaardiging. En daar hebben feministen, waartoe ik mezelf reken, ook gelijk in.

Er is immers veel om verontwaardigd over te zijn. Bij nader inzien lijkt verontwaardiging nog te onschuldig. We zijn kwaad en we willen dat er dingen veranderen. Onze kwaadheid dient als motor om deze verandering door te duwen. Feminisme, een nieuw begin, vormt hierop geen uitzondering. Dit is een kwaad boek en dat is goed. Ik zeg nu wel dat het een kwaad boek is maar tegelijkertijd valt er ook veel te lachen. Evie’s gevoel voor humor maakt de kwaadheid verteerbaar. Het  is ook geen kwaad boek zonder meer. Er wordt ruimte gelaten voor alternatieven, voor een hoopvolle toekomst. Dat is ook nodig.

In vijf delen wordt er een inleiding gegeven op het feminisme, de belangrijkste strijddoelen worden uit de doeken gedaan en er wordt een blik geworpen op hoe feministisch verzet in de toekomst eruit kan zien. Ook is er aandacht voor de inspanningen van de feministische beweging in België en Nederland. Als ik het feminisme dat hier wordt besproken in een formule moet uitdrukken zou het er als volgt uitzien: “Feminisme, een nieuw begin = radicaal/marxistisch/socialistisch feminisme + kruispuntdenken.”

Wie een beetje thuis is in deze begrippen weet dat thema’s zoals seksuele objectificatie en uitbuiting (in pornografie en prostitutie), geweld op vrouwen, de nefaste gevolgen van het neoliberalisme en de vele manieren (kruispunten) waarop iemand onderdrukt kan worden uitgebreid aan bod zullen komen. Kortom, een hedendaags feminisme met een sterke verankering in het tweede golf feminisme, wordt hier uit de doeken gedaan. Als hiermee je interesse is gewekt, zit er maar één ding op en dat is het boek in huis te halen, je zult er geen spijt van hebben.

Website http://www.feminismenieuwbegin.be/