6341385801103

Op 6 april 2016, na jaren activisme, debatten, wetsvoorstellen en discussies, stemde het Frans parlement met een ruime meerderheid voor een Zweeds model van prostitutie. Frankrijk vervoegt hierbij Zweden, Noorwegen en IJsland die reeds een dergelijk model hebben – in Canada en Ierland zijn ze ook op weg naar dit model.

Wat betekent dit?

Dit model legaliseert het “verkopen van seks” zodat prostituees niet langer veroordeeld of gearresteerd kunnen worden hiervoor. Hiermee vernietigt de nieuwe wet een oude wet van 2003 van toen nog binnenlands minister Nicolas Sarkozy, een wet die vrouwen criminaliseerde voor het zoeken van klanten.

De nieuwe wet criminaliseert tevens de kopers (de klanten). Dat wil in de praktijk zeggen dat mannen boetes kunnen krijgen voor het kopen van vrouwen, boetes die sterk omhooggaan bij herhaalde feiten (van €1500 naar €3750 voor een tweede veroordeling). Bij de veroordeling hoort ook dat de klanten verplicht lessen moeten volgen over de schade die prostitutie aanricht.

Frankrijk voorziet ook een uitstapregeling: dat wil zeggen een heel netwerk van ondersteuning voor vrouwen die uit prostitutie willen stappen. Een dergelijke uitstapregeling is een belangrijke component van een succesvolle invoering van het feministisch model.

Last but not least maakt Frankrijk werk van vorming en awareness raising over prostitutie als een vorm van geweld tegen vrouwen. Dat werkt namelijk: in Zweden is prostitutie verminderd omdat de vraag is verminderd, omdat de kinderen worden opgevoed met de idee dat prostitutie een vorm van geweld is: vrouwen respecteren wil ook zeggen dat vrouwen(lichamen) niet te koop zijn.

Het begin van het einde voor deze vorm van slavernij

Ik schreef in 2013 over het model dat in 1999 in Zweden werd geïntroduceerd:

1 januari 1999, schrijf het op de muren, schreeuw het van de daken: het is het begin van het einde van de neoliberale visie die van ons allen producten maakt die verkocht en gebruikt worden. Dit is een nieuw tijdperk voor het feminisme en voor het tegengaan van de uitbuiting van vrouwen.

Ooit zullen we in een wereld leven waarin mensen zullen terugkijken op prostitutie als een bijna onbegrijpelijke maatschappelijke wantoestand, en prostitutie zien als wat het echt is – een vorm van slavernij. Maar daarvoor hebben we nog heel wat werk te verzetten.

En inderdaad. Dat was het begin van het einde en dit is een mooie stap verder in de richting van de afschaffing van deze vorm van slavernij en van het onmenselijke idee dat vrouwenlichamen gekochten zouden moeten kunnen worden.

Dit is het begin van het einde en tegelijk is het maar een begin. Nu moet de wet effectief gemaakt worden, moet er een systeem van omkadering en uitstapregelingen voorzien worden…

Naar een feministische toekomst

“Today is a historical date because France chooses the path we want to see in Europe. Equality can be achieved only if the system of prostitution is abolished, together with all the violence, exploitation and trafficking that it fuels!”

—Viviane Teitelbaum, President of the European Women’s Lobby

Wij keken live naar de discussie in het parlement en dronken alvast een glas op deze mooie overwinning. Het was moeilijk om te geloven eigenlijk, ook al was er al heel lang veel werk in gestoken. Maar met alle blijdschap had ik ook schrik: dit moet wel echt goed worden aangepakt. Omdat het zo belangrijk is. Een uitstapregeling, vorming van de hele samenleving… In Zweden is prostitutie verminderd omdat de vraag is verminderd, omdat de kinderen worden opgevoed met het idee dat prostitutie een vorm van geweld is: vrouwen respecteren wil ook zeggen dat vrouwen(lichamen) niet te koop zijn. Dat mag niet vergeten worden, of door antifeministische regeringen gesaboteerd.

Wat opviel in de discussie was het enorme niveauverschil van het debat. De Franse parlementsleden waren, de ene na de andere, goed thuis in de discussie, spraken niet in clichés en hadden opvallend duidelijke en krachtige standpunten die ze goed naar voren brachten. De tegenstanders hadden dan ook weinig in te brengen. Dat is heel anders dan in België, waar de discussie over prostitutie meestal van een belachelijk niveau is vol met opvattingen die al lang door onderzoek zijn ontkracht.

Ooit werd in de VS slavernij afgeschaft, eenzelfde nieuwe wind – of is het een spook – waait nu door Europa. De verdedigers van het neoliberale model van prostitutie kunnen niet op veel meer terugvallen. Nederland, Duitsland, Nevada, Australië, het bleken allemaal gigantische fiasco’s die door niemand nog geloofwaardig konden verdedigd worden.

Er is niets radicaals aan het Zweedse model. Of toch wel, het vertrekt van het radicale idee dat vrouwen mensen zijn en geen producten die gekocht kunnen worden. Een model dat luistert naar de stemmen van de overlevers van prostitutie. En dat is een overwinning. Dit is een mooie stap vooruit voor een wereld zonder geweld.

Meer lezen

CfX0BY8W8AAyeI4.jpg large

 

Advertenties