door Bony den Raven

‘Schermutseling’

Zo werd het incident genoemd; een gevecht, een ruzie. Die woorden impliceren echter dat er een conflict was met enige mate van gelijke macht aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. In De Morgen werd gesproken over twee filosofen die met elkaar ‘op de vuist gingen’. Velen zullen een beeld in hun hoofd hebben gehad van twee mannen (eventueel met baard en in toga) voor wie de gemoederen even te verhit raakten. De realiteit is naar alle waarschijnlijkheid echter een mannelijke professor die zijn vrouwelijke assistent heeft aangevallen met fysiek geweld.

De getuigen spreken over een meningsverschil (omtrent een paper die de doctoraatsstudente had geschreven) in het leslokaal, dat zij weigerde te verlaten na aandringen van de professor. Vervolgens heeft hij haar geduwd, geslagen en haar aan haar haren naar de gang getrokken. Omstaanders hebben hen uit elkaar moeten halen en zij hebben de politie gebeld, maar tegen die tijd had de professor zich al uit de voeten gemaakt. Het slachtoffer heeft met veel moeite de nodige stappen kunnen ondernemen om klacht in te dienen tegen haar aanvaller. Ondertussen hebben enkele studenten nu protestacties georganiseerd en het incident wordt verder onderzocht.

Vorig jaar kwam professor Jennifer Saul nog vertellen hoe vaak vrouwelijke academici in het filosofieveld met intimidatie en geweld te maken krijgen, meestal van hun (mannelijke) oversten en collega’s. Op die middaglezing was geen enkele (mannelijke) professor van het HIW aanwezig. Tijdens haar avondlezing over taalfilosofie vulden zij echter de zaal. Triest.

Zie ook

Advertenties