“Dat ze terugkeren naar hun land want we hebben er hier al genoeg van” zei naaste familie van mij onlangs. Hij was erachter gekomen dat ik een inzamelactie was gestart voor een vluchtelingenkamp in Calais.

Niets nieuws voor mij. Heel wat mensen die ik ken en ontmoet in Vlaanderen doen gelijkaardige uitspraken. Uitspraken zoals: “Ze komen ons werk afnemen, onze dochters lastig vallen, profiteren van onze sociale zekerheid.” Sommigen zeggen nog: “Ja, er zitten wel enkele goeie tussen.” Alsof de overgrote meerderheid ongewenst uitschot is.

Wat mij dan altijd opvalt, is hoe weinig ze over de kwestie wel weten en dat ze zich alsmaar aan dezelfde kortzichtige uitspraken houden. Hun meningen zijn over het algemeen zeer makkelijk te doorprikken, maar zelf zullen ze dit meestal met klem ontkennen.

Meestal hebben ze geen idee wat het verschil is tussen een vluchteling en een migrant. Ze hebben ook geen idee wat het Europees beleid en dat van de lidstaten is rond deze kwestie. Laat staan dat ze beseffen dat de overheid met haar beleid de rechten van de mens constant met de voeten treedt.

Wat volgens mij dicht bij de waarheid ligt, is dat de migratie- en vluchtelingenproblematiek altijd al een gevoelige kwestie is geweest. En dat deze door politici gretig wordt misbruikt. Haat zaaien en stemmen oogsten.

Door het opzoeken van media-aandacht en het lanceren van makkelijk absorberende slogans zijn al ontelbaren overtuigd geraakt om op de volgende fascist te stemmen die ons land uit het economische slop zal halen en ervoor zal zorgen dat iedereen zijn huisje, tuintje en kindje kan hebben in een veilig, welvarend en – vooral – blank Vlaanderen.

Dat we momenteel in een economische crisis zitten doet er ook geen goed aan. Politici lijken er zeer goed in te zijn minderheden hiervan de schuld te geven. Alsof dat de miljarden die naar de banken zijn gegaan en het pamperbeleid van quasi geen belastingen voor multinationals hier niets mee te maken heeft.

We bevinden ons in een tijd dat het groot kapitaal overheden op de knieën dwingt en de publieke sector leeg plundert. En zij slagen erin om de publieke opinie te laten denken dat het verarmen van de publieke sector de schuld is van de zwaksten binnen de maatschappij zoals vluchtelingen en werklozen. Verdeel en heers heet dat.

Ik weet dat niet iedereen zo denkt en dat geeft mij hoop. De laatste dagen hebben tal van mensen zich gemobiliseerd. Van gezinnen die aanboden om vluchtelingen op te vangen tot tientallen inzamelacties over heel Vlaanderen voor een vluchtelingenkamp in Calais. Er zijn ook andere stemmen. Nu moeten ze alleen nog gehoord worden en groeien!

Voor alle duidelijkheid: ik ontken niet dat migranten en vluchtelingen geen overlast kunnen veroorzaken. Maar de oorzaken hiervan zijn meestal complexer dan ze op het eerste zicht lijken en het is geen oplossing om hiervoor blind te gaan haten.

Ik weiger te accepteren dat mensen als beesten worden behandeld en in de kou blijven staan omdat ze een andere nationaliteit/huidskleur hebben. Niemand ontvlucht graag zijn land, daar zijn altijd zeer gegronde redenen voor. Beeld het je gewoon zelf in hoe moeilijk het voor jou moet zijn om alles achter te laten en in een vreemd land met een vreemde taal terug opnieuw te moeten beginnen.

Ik hoop dat meer mensen zich solidair gaan opstellen of op zijn minst begrip tonen voor de huidige vluchtelingencrisis die historische proporties aan het aannemen is. Ik weet alvast dat hun leed door politici nog gretig als pasmunt zal gebruikt worden. Je bent gewaarschuwd. Laat niet voor jou denken. Denk voor jezelf!

refugees

Advertenties