Verhalen van overlevers van prostitutie

Ik wil een coming out doen omdat ik niet langer wil zwijgen. Omdat prostitutie een groot maatschappelijk probleem is. Omdat veel meer mensen erin verzeild raken als men zou denken. Omdat het voor mij een van de extreemste symbolen is van deze seksistische, misogyne, kapitalistische consumptiemaatschappij.

– Ellen

Nieuws

Een andere visie op prostitutie

 1. Vrije keuze, agency en structuren – Tikara
 2. Over pooiers – Tikara
 3. Een eerste kijk naar de klanten – Tikara
 4. Theo Heuft – Nederlandse pooier-kapitalist wil bordeel openen in Brussel
 5. Prostitution: The Swedish or the Dutch model? – Evie Embrechts, 2014
 6. Prostitutie: het Zweedse of het Nederlandse model? door Evie Embrechts, 2013
 7. Waarom prostitutie kak is! – Ellen Satie
 8. Allemaal rozengeur en maneschijn – Ellen Satie
 9. Allemaal rozengeur en maneschijn 2 – Ellen Satie
 10. Onderzoek op geweld naar prostituees in Noorwegen – Evie Embrechts
 11. Mijn coming out – Ellen Satie (overgenomen op DeWereldMorgen)
 12. Hoe ik in de prostitutie terechtkwam – Ellen Satie
 13. Breaking the Porcelain Doll: Underneath male sexual cruelty against women and children – Legalised Lies

Onderzoek

De resultaten zijn binnen: legalisering zorgt in alle landen waar het ingevoerd is voor meer geld voor big business, meer prostitutie en mensenhandel, en minder bescherming voor prostituees.

Legalisering is zo problematisch precies omdat het de enorme machtsverschillen negeert tussen mensenhandelaars, pooiers en gebruikers enerzijds, en prostituees anderzijds.

Legalisering brengt inderdaad meer vrijheid: de vrijheid voor pooiers en handelaars om nog meer te verdienen met georganiseerde verkrachting.

– Evie Embrechts

Zie ook

Op de website van FEL – feministisch en links

Nederlandstalige Vrouwenraad

Voor de Vrouwenraad is prostitutie geen keuze, noch een beroep, maar een vorm van geweld op vrouwen.

– Magda de Meyer, voorzitster Vrouwenraad

European Women’s Lobby

Prostitution is first and foremost a question of human rights standards: it is a question of whether we want to live in a world where the human body can be commoditised or whether we want to implement the human right to freedom from body and sex commercialisation.

The EWL considers that prostitution is a violation of the fundamental human right to dignity, and perpetrates the domination of men over women through the use of money. Being in prostitution leads in itself to a situation of violence; many women face male violence in prostitution, be it sexual abuse, beating, economic violence, psychological threats, etc. The EWL denounces violence against women in prostitution, but also the system of prostitution itself as a form of violence against women, still tolerated in our societies.

– European Women’s Lobby

Artikels op Feminist Current

We’ve learned from other countries that have experimented with legalization, such as Germany and Holland, that the result is increased trafficking, exploitation, and violence. The illegal industry has thrived under legalization, to the point where many brothels and “windows” in the famous red-light district of Amsterdam have been shut down after having been taken over by organized crime. The myth of a “safe, legal industry” as been shown to be nonexistent, as prostitution is exploitative by nature and promotes power imbalances between men and women.

– Megan Murphy, Feminist Current

In de krant (wordt nog aangevuld)

Het is een onbetwiste flop, dat is elf jaar na de legalisering van prostitutie wel duidelijk. Het failliet van comfortfeministen die verkrachting tegen betaling aanzien voor seksuele bevrijding. En van andere liberalen die alles van waarde verhandelbaar achten. Gesteund door de hoop dat het vrouwenhandel en uitbuiting van vrouwen zou bestrijden.

– Evelien Tonkens

Het is het oudste beroep ter wereld, dus. Dus? Een historisch argument van dezelfde orde als dat van de voorstanders van tinnen kookpotten of slavernij: we doen dat nu al eeuwen zo, never change a winning team.

– Saskia De Coster