Dit stuk van Marijke E. Forsse Impens is een reactie op het interview in De Standaard met Sven Mary.

Wat mij het meest schokt vandaag is dat er een volledige bladzijde (interview) met Sven Mary – wiens gezicht regelmatig op de tv opduikt in hevig gemediatiseerde gerechtsdossiers – om de woorden van Willem Elias ter vergoelijken onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’.

Dan mag ik ook stellen dat de Holocaust nooit heeft plaats gevonden en dat een goede zwarte een dode zwarte is en dat homo’s en lesbiennes lijden aan een ziekte.

Onder het mom van vrije meningsuiting mag ik die stellingen dan ook plaatsen en publiceren ongeacht wat voor gevolgen het regelmatig herhalen van die stelling tot gevolg kan hebben in het denken en handelen van andere mensen.

Maar het voornaamste element waarom Willem Ellis ontslagen moet worden is omdat hij ‘verkozen’ werd als Decaan en daardoor dus een groep van mensen vertegenwoordigt die deel uitmaken van een universiteit die zich engageren om in hun management bepaalde ethische en democratische normen te onderschrijven en te promoten. Voor mij mag hij professor blijven, maar het is duidelijk dat hij niet langer geschikt is om zijn functie als decaan uit te voeren.

Als hij zijn mening weergeeft in zijn eigen omgeving en naaste medewerkers dan is dat 1 ding, maar als hij zich in zijn functie als Decaan uitspreekt op Facebook dan zijn de consequenties hieraan verbonden niet alleen voor hem maar weerspiegelen ze ook automatisch bij uitbreiding de hele universiteit.

Daarom dat de rest van het management van de VUB nu een duidelijk teken moet geven aan haar studenten – inclusief de vrouwelijke studenten – en de rest van de maatschappij of ze zich kunnen vinden in zijn stelling of niet. Hoe langer deze reactie uitblijft des te slechter voor de reputatie en geloofwaardigheid van deze instelling.

Ik wou dat de krant deze booschap zou weergeven in plaats van een misplaatst interview van een ‘celebrity’ advocaat.

Met vriendelijke groet,

Marijke E. Forsse Impens

Advertenties