FEL

willemelias

In onze open brief wordt kort ingegaan op de problemen met een dergelijke behandeling van slachtoffers.

Wat kan je zelf doen?

Stuur een email! Je kan mailen naar de VUB en en duidelijk maken dat je niet gediend bent van dergelijke aanvallen aan slachtoffers van seksueel geweld. Zie onze voorbeeldbrief.

Zet berichten op je Facebook! Je kan dit bericht delen of de open brief van Evie of de videoboodschap van Ashley of nog iets helemaal anders!

Twitter erover! Gebruik bijvoorbeeld de hashtags #VUB of #willemelias of richt je tot @VUBrussel.

Wij plannen nog acties. Blijf op de hoogte – mail naar felfeminisme@gmail.com!

Wij zijn solidair met alle slachtoffers van geweld en willen ons verzetten tegen een cultuur waarin dergelijke onmenselijke opmerkingen als normaal beschouwd worden.

View original post

Advertenties