Over seksueel en fysiek geweld is weinig onderzoek in België, maar het onderzoek dat bestaat is wel van een degelijk niveau. Rose-Marie Bruynooghe en Sigrid Noelanders hebben baanbrekend onderzoek gedaan in 1988 en 1998 dat gruwelijke cijfers schetst – hun onderzoek is hier te downloaden.

Recenter onderzoek van 2013 toont aan dat fysiek geweld niet gedaald is, maar het is wel ondergronds gegaan. De mening van enkele vooraanstaande experts is dat dat komt door de bestaande wetgeving, die een criminaliserend effect heeft: “Iedereen weet dat gevangenisstraffen niet helpen, maar vooral mensen verder in een crimineel sociaal milieu duwen,” zegt criminologe Ingrid Van den Brande. “Door fysiek geweld bij de strafwetgeving te plaatsen, krijgen we een verdere intensifiëring van het geweld. Daders hebben toch al een crimineel feit gepleegd, waarom zouden ze zich nog inhouden en niet nog meer geweld plegen? We moeten deze vicieuze cirkel breken.”

“Iedereen weet dat gevangenisstraffen niet helpen, maar vooral mensen verder in een crimineel sociaal milieu duwen”

Zij pleit er dan ook voor om fysiek geweld in een nieuw wettelijk kader te plaatsen en te omringen met maatregelen die het geweld moeten verminderen. Dat houdt ten eerste in fysiek geweld terug “bovengronds” te krijgen waar het thuishoort: op de straten en in speciaal aangeduide zones. Op die manier kan de politie een oogje in het zeil houden: “We zouden geweld kunnen concentreren op enkele door de overheid gekeurde plaatsen, waar dan bijvoorbeeld een eerstehulppost aanwezig is en noodknoppen in de verschillende afslaagkamers. Door een belasting te heffen op het gebruik kunnen we dit gemakkelijk financieren.”

Van den Brande pleit ervoor om een open geest te behouden. “Het klinkt op het eerste zicht misschien ongebruikelijk maar het kan effect hebben, kijk maar naar andere landen die ook een decriminalisering doorgevoerd hebben en daarmee klare resultaten boeken. Er zijn heel wat vrouwen die dit als een vorm van werk zien die op korte tijd beter verdient dan achter de kassa zitten van de GB of andere geestdodende jobs. Als we de klanten beschouwen als fatsoenlijke mensen die gewoon iets kwijt moeten, kunnen de afslaagwerkers ook een maatschappelijk aanvaarde positie krijgen.”

“De bekende Belgische preutsheid in verband met lichamelijk contact speelt hier een voorname rol. Mensen moeten zich daar eindelijk maar eens over zetten.”

De verdere bescherming van de afslaagwerkers kan mede gebeuren door een speciale vakbond op te richten die ijvert voor wetsaanpassingen en een goede ondersteuning van de werkers in de afslaagplaatsen.

Voor de critici van de voorgestelde wetgeving heeft Van den Brande stevig weerwerk: “De bekende Belgische preutsheid in verband met lichamelijk contact speelt hier een voorname rol. Mensen moeten zich daar eindelijk maar eens over zetten. Bovendien vind ik dat deze critici gewoon ideologisch bezig zijn. Geweld zal altijd bestaan en het is beter als we het reglementeren dan als het in de duisternis gebeurt. En critici houden geen enkele rekening met de mening van de afslaagwerkers zelf: telt hun stem niet? België moet ophouden met betuttelend te zijn en altijd maar nieuwe groepen vrouwen te zoeken om te ‘redden’. Moeilijke problemen vereisen creatieve oplossingen. En door de vakbond voor afslaagwerkers kunnen de meisjes zelf voor hun belangen zorgen. Wij willen geen nieuw moralisme tegen fysiek contact.”

Als de wet goedgekeurd is, zullen de eerste zones getest worden in Antwerpen en Gent.

Advertenties