In de eerder verschenen tekst Samenwerking met (bijna) iedereen besprak ik op het einde enkele problemen / fouten met feminisme, één daarvan is het sterk aanwezige racisme, specifiek in België sterk gericht op moslims.

Daarin stond het volgende stuk:

En feministes die een hoofddoek willen verbieden omdat er iets verkeerd stond in een boek van 1500 jaar geleden, kunnen we daarmee samenwerken?

“De islam kreeg tijdens de lezing heel wat meer aandacht. Aan moslims stelt ze graag vijf vragen, die volgens haar de kern van de islam samenvatten:

1. Denk jij dat de Koran de letterlijke woorden van Allah zijn?
2. Denk jij dat Allah die zo gedicteerd heeft aan Mohammed?
3. Denk jij nu echt dat mensen het voorbeeld van Mohammed moeten volgen?
4. Geloof jij echt dat homo’s en vrouwen minderwaardig zijn?
5. Geloof jij echt dat Mohammed in één nacht op een magisch paardachtig wezen van Medina naar Jeruzalem en de hemel bracht?”

verslag van een discussie tussen Magda Michielsen en Kitty Roggeman

De bedoeling was kort het fenomeen van de Vermeersch/Michielsen/…-strekking van atheïsme te bekritiseren. De tekst was onnadenkend – en dus verkeerd – zo neergeschreven. Mijn verontschuldigingen hiervoor. Ik heb de Koran niet gelezen noch ken ik veel van de interpretaties, herlezingen, context… ervan. De tekst is aangepast naar wat de eigenlijke bedoeling was:

En feministes die een hoofddoek willen verbieden omdat er volgens hen iets verkeerd stond in een boek van 1500 jaar geleden, kunnen we daarmee samenwerken? (….)

Er is me duidelijk gemaakt dat de oorspronkelijke tekst op twee manieren problematisch was:

  1. In de oorspronkelijke zin kon je het lezen alsof ik een mening had over de Koran, die gelezen had en die als (deels) slecht bestempelde,
  2. Dit kadert in een groter, structureel kader van racisme waarbij  witte feministes vanuit een relatieve machtspositie gaan beslissen wat er goed of slecht is voor andere feministes.

De tekst is aangepast om de werkelijke bedoeling beter weer te geven.

Met dank aan S.A. voor de kritiek.

Advertenties