Screenshot7
Ada Lovelace in cyberspace

For the English version of this text click here.

Dit deel bouwt verder op de eerste blogpost over een computerspel over feminisme. Momenteel ben ik bezig een eerste prototype te maken: een heel ruwe versie die een aantal mogelijkheden demonstreert. Op basis van een bestaand programma, hoe primitief ook, is het gemakkelijk verderbouwen en feedback verzamelen. Zolang we maar onthouden dat er nog niets vaststaat.

Momenteel werk ik aan een aantal basismechanismes. Het spel is nu turn-based – het wacht op jouw input. Anders kan ook maar ik wou het eerst op deze manier proberen. Elke beurt stelt één seizoen voor, vier beurten vormen een jaar.

In elke beurt heb je een aantal actiepunten waarmee je kan bepalen wat je focus is dat seizoen: ledenwerving, directe acties, een Ladyfest, lobbywerk… Acties slagen niet altijd: soms komen er nieuwe mensen op af als je flyers uitdeelt, soms lukt het niet. Heel soms luisteren politici, soms negeren ze je gewoon.

Als je op “end turn” klikt wordt het effect van je acties berekend, en vinden er acties van tegenstrevers plaats: rechtse gazetten, vervelende politici… Daarna begint het volgende seizoen en krijg je uitleg over wat er allemaal gebeurd is, en hoe succesvol je acties waren. Op dat moment is er ook plaats voor speciale gebeurtenissen.

Misschien is er een actie van Femen zodat het hele feminisme belachelijk gemaakt wordt en je invloed verliest. Misschien zijn er politici die een wet proberen terugschroeven rond abortus of de pil of gelijke lonen of geweld, en moet je daar enkele seizoenen lang campagne tegen voeren. Misschien legt een feministisch groepje het bijltje erbij neer, wat dan weer slecht is voor de moraal van de rest. Misschien komt Amelia Earhart speechen, of komt Sojourner Truth een actie organiseren. Om voor de hand liggende redenen lijkt het me een goed idee ons te beperken tot feministes uit het verleden…

Screenshot8Eén van de uitdagingen is gewichten vinden voor alles: hoeveel impact heeft het als je flyers uitdeelt, acties organiseert… hoeveel impact heeft het als de decaan van de wetenschapsfaculteit zegt dat vrouwen natuurlijk slechter zijn in wiskunde? Het schatten van die gewichten is één van de redenen waarom zoveel mogelijk testen door zoveel mogelijk mensen belangrijk is.

Hoe ziet het er visueel uit?

Tekenen is niet echt mijn beste talent 🙂 Voorlopig gebruik ik een eenvoudige stad opgebouwd uit voorgerenderde gebouwen. Als er een illustrator bijkomt kunnen we wat meer gevoel in de tekeningen stoppen.

Een groot deel van het spel breng je door bij een zicht op een stad. Af en toe ga je in een gebouw om daar meer specifieke acties te organiseren met de aanwezige feministes. Denk ik, ik weet nog niet helemaal hoe ik dat juist zie. Verder wil ik dat de stad levendig aanvoelt: er kunnen betogingen plaatsvinden af en toe, je kan inzoomen op speeches die feministes geven in parken, op mensen die de abortuscentra verdedigen…

Voor dit spel hoop ik samen te werken met andere feministes / game designers om een interessante simulatie voor de hele feministische beweging te maken. Laat iets weten als je geïnteresseerd bent! Iedereen kan helpen met testen, nadenken over het design, tekeningen maken, geluidseffecten en muziek zoeken, mee programmeren…

Advertenties