“This book is an action, a political action where revolution is the goal. It has no other purpose. It is not cerebral wisdom, or academic horseshit, or ideas carved in granite or destined for immortality. It is part of a process and its context is change.”

209333Het boek Woman Hating is duidelijk, leesbaar, en geweldig. Het is een van de meest nuttige boeken die je ooit kan lezen als je een feministe bent die écht begaan is met de wereld te willen veranderen.

In vier delen (en slechts 200 pagina’s) gaat Andrea Dworkin in op sprookjes, pornography, herstory* en androgynie**. De twee hoofdstukken in  herstory gaan o.a. over heksennachten en de praktijk van voeten breken en inbinden, maar wat vooral interessant is is dat ze die praktijken verbindt met de hedendaagse westerse schoonheidspraktijken en verweeft in een analyse van de continuïteit van vrouwenhaat doorheen de geschiedenis.. Onzin i.v.m. culturele superioriteit van het Westen zal je bij Dworkin nooit vinden.

dworkinpodiumDworkin is een zeer hard aangevallen feministe. De kritiek komt vaak van mensen die haar werk niet eens gelezen hebben – en is grotendeels onterecht. Wat hier speelt is voornamelijk dat elke feministe sowieso onder aanval komt, de feministes die dan nog eens geen verontschuldigingen maken (“sorry dat ik feminist ben, ik hou van mannen”) nog harder, en feministes die durven vechten tegen grote productie- en uitbuitingssectoren zoals pornografie en prostitutie dan nog het hardst.

Ze werd ook aangevallen over haar lichaam – zoals zoveel vrouwen – maar specifiek gebruikte men o.a. allerlei fat-hatred om haar als mens en politieke activist kapot te maken. Allerlei onzin zoals “all sex is rape” heeft ze ook nooit gezegd, maar hoe kan je gemakkelijker een feministe in diskrediet brengen?

Eigenlijk, als je Dworkin leest, vind je een gevoelige en scherpe mens die nooit passief is kunnen blijven zitten geconfronteerd met zoveel ervaringen en verhalen van geweld. Een echte feministisch militante. Iemand met een passie voor de mensheid en de menselijkheid. Iemand die de waarheid sprak over de macht van mannen over vrouwen en de macht van grote patriarchale zuilen, zoals pornografie en prostitutie. Dworkin stierf in 2005 en ze wordt gemist.

Een tijdje geleden had ik het geluk om – bijna voor het eerst – eens een nuttige lezing aan de universiteit bij te wonen, met Bob Brecher die een soort “opnieuw lezen “van Dworkin promootte en haar werk ook in een anti-neoliberale context plaatste. Een kort stukje van hem kan je hier lezen.

Als je je ziel in brand wil zetten met fantastische waarheid en analyses, dan raden we je van harte Woman Hating aan van Andrea Dworkin. Je kan het bij ons downloaden, en het volledige werk van Dworkin is ook te vinden op de site radfem.org – in pdf en ook in epub en mobi formaat, voor ereaders.

Veel lees- en actieplezier enneuh, gelukkige “nationale” vrouwendag 🙂

Noten

* Herstory is een feministische term, ontstaan omdat vrouwen door vooral mannelijke geschiedschrijvers in een seksistische omgeving uit de geschiedenis, de his-story geschreven zijn. Het is de mening van bijvoorbeeld historica Gerda Lerner – en ik sluit me daarbij aan – dat de gebrekkige kennis over het verleden van vrouwen een zeer nadelige factor is in het ontwikkelen van ons bewustzijn en het effectief, over generaties heen, organiseren tegen het patriarchaat.

** Androgynie is al naargelang de bron de afwezigheid van typisch vrouwelijke en mannelijke kenmerken of juist een soort combinatie ervan.

The Revolution is not an event that takes two or three days, in which there is shooting and hanging. It is a long drawn out process in which new people are created, capable of renovating society so that the revolution does not replace one elite with another, but so that the revolution creates a new anti-authoritarian structure with anti-authoritarian people who in their turn re-organize the society so that it becomes a non-alienated human society, free from war, hunger, and exploitation.
—Rudi Dutschke, March 7, 1968 (via Woman Hating, Andrea Dworkin)