feminist_men
“whatever, dude”

Er werd eerder al over mannen en feminisme geschreven op deze blog. Deze tekst gaat meer specifiek over wat mannen binnen het feminisme wel en niet kunnen doen. Ben je een (cis)man en beschouw je jezelf als (pro-)feminist? Deze tekst is voor jou!

Wat kunnen mannen doen die geïnteresseerd zijn in feminisme en de feministische beweging willen steunen? Hoe kunnen ze nuttig en solidair zijn, feminisme ondersteunen, maar niet de beweging domineren? Wat hebben feministes nodig van mannelijke bondgenoten? Meer steun, minder stem!

To Do

 • Steun feministisch ideeën en vecht tegen seksisme: Spreek je uit tegen seksisme en wijs andere mannen op hun seksistisch gedrag. Maak duidelijk dat seksistische mopjes, seksuele intimidatie, machogedrag, discriminatie, vooroordelen, etc niet OK zijn.
 • Maak het gemakkelijker voor feministes/vrouwen om actief te zijn: Biedt aan om voor kinderopvang te zorgen, affiches te gaan plakken, kopies te maken, thee te zetten, op te ruimen, af te wassen, koekjes te bakken… Dit soort klusjes geeft vrouwen de ruimte en tijd om met “echt” activisme, theorievorming, hun persoonlijke bewustwording en politieke ontwikkeling bezig te zijn. Nu zijn het vaak vrouwen die deze klusjes voor mannen doen en mannen die actievoeren/organiseren/schrijven/lezingen geven/etc waardoor genderstereotiepe rolpatronen behouden blijven. Tijd voor wat meer evenwicht, roldoorbreking en rolomkering!
 • Informeer je: Lees artikels, boeken en blogs geschreven door feministes. Nee, we hebben het niet over Derrida en Foucault.
 • Besef dat je als man privileges hebt: Gebruik je privileges om feminisme te steunen (je gaat bijvoorbeeld sneller serieus genomen worden als je feministische thema’s aankaart dan als een vrouw dat doet), maar laat het niet in de weg staan van andere feministes. Maak ook geen misbruik van je privileges. Uiteindelijk moet je er komaf mee maken en gaat jouw (pro-)feministische strijd voor een groot stuk om het afschaffen van mannelijke privileges.

Not To Do

 • Denken dat omdat je jezelf (pro-)feminist noemt, dat je nooit seksistisch gedrag vertoont of geen mannelijke privileges hebt: You wish… Wees je bewust van je privileges. Wees zelf-kritisch. Stop met macho/dominant gedrag. Dit kan soms in kleine en subtiele dingen zitten. Zoek op internet naar checklijstjes met mannelijke privileges die je helpen om bewuster te worden.
 • Eisen dat iedere ruimte, iedere groep en iedere activiteit ook voor jou toegankelijk is: Soms zijn vrouwen*ruimtes/groepen nodig. Informeer je en denk na over het waarom, maar eis geen uitleg van feministes. (*Mensen die zich als vrouwen identificeren. Sommige feministische ruimtes/activiteiten worden gedefinieerd als enkel toegankelijk voor vrouwen/transgenders/lesbiënnes/intersekse-personen.)
 • Vaak/veel/lang spreken en schrijven: Feminisme gaat over het stoppen van de dominantie van mannen (en bij uitbreiding alle andere vormen van dominantie). Dus ook jouw dominantie, of je je er nu van bewust bent of niet, of je die nu gewild hebt of niet. Leer te luisteren en ook eens niks te zeggen. Moedig vrouwen aan om het woord te nemen, leiding te geven en initiatief te nemen (maar niet op een paternalistische manier). Neem zelf een stilzwijgend stapje terug naar de achtergrond. Als je als toeschouwer aanwezig bent bij een lezing, mag je een vraag stellen, maar hoef je geen eindeloze speech te geven of als eerste aan het woord te komen. Nee, zelfs op facebook/blogs hoef je niet in alle feministische discussies deel te nemen.    
 • Machtstechnieken gebruiken: Mannen hebben vaak de neiging om vergaderingen en debatten te domineren zodat vrouwen helemaal geen ruimte of inspraak meer hebben. Analyseer je gedrag en dat van andere mannen in groepen. Stop met het gebruiken van machtstechnieken. Beter een hele vergadering zwijgen en luisteren dan een hele vergadering praten (dit geldt ook voor vergaderingen van niet-feministische groepen). Respecteer wat vrouwen te zeggen hebben ook al ben je het er niet mee eens. Maak hun ideeën en standpunten niet belachelijk en negeer hen niet.
 • Leiderschaprollen innemen: Oeps, je bent bij de verkeerde beweging belandt! Maar wacht eens… ook in die andere bewegingen, organisaties, activiteiten en plaatsen kan je je (formeel en informeel) leiderschap wel eens afstaan aan een vrouw, voor de verandering… Doe in de plaats eens een taak/rol die meestal enkel door vrouwen wordt uitgevoerd (en meestal ook minder status geeft).
 • Klagen over hoe moeilijk mannen het hebben en dat mannen evenveel last hebben van seksisme: Als dat je reden is om actief te zijn in het feminisme, dan blijf je beter weg. Feminisme draait in de laatste plaats om cismannen, ook al kan je als man soms wel eens last hebben van stereotypen en opgelegde genderrollen. Maar dit is niks vergeleken met waar vrouwen mee te maken krijgen.
 • Een daverend applaus en eeuwige adoratie verwachten omdat je jezelf als (pro-)feminist out, feminisme promoot, deelneemt aan iets feministisch of je kop koffie zelf hebt afgewassen: Prima dat je je inzet voor het feminisme, maar als je dat doet om geprezen te worden of naar persoonlijke bevestiging, dankwoorden of complimenten vist, is er weinig feministisch aan.

Je begrijp nu hopelijk mijn punt wel: Mannen kunnen absoluut feminisme steunen en bijdragen aan feministische strijd, da’s heel goed en nuttig. Maar neem niet het voortouw, vraag waar je kan helpen, wees je bewust van je positie als man en domineer/saborteer de beweging niet. Misschien klinken de “to do” en “not to do”-tips heel logisch voor jou, maar in de realiteit maken veel zelfverklaarde pro-feministische mannen continu deze fouten. Gelukkig kunnen we allemaal bijleren.

Advertenties