It’s a lot of responsibility. You have to contribute a lot, but you develop as a person, on all levels.

– Israëlische soldate

Het moderne dualistische denken over militaire operaties zit in een onoplosbare impasse, maar er is eindelijk een oplossing die ons bevrijdt van de al te zwart / wit benaderingen van vroeger.

Nieuw paradigma om te communiceren met de bevolking
Nieuw paradigma om te communiceren met de bevolking

De analyse van het leger als een structuur die zorgt voor uitbuiting en geweld wereldwijd is een simplistische top-down benadering uit oude structurele hoek. Wat ze vroeger niet (wilden?) zien was dat in een meer gespecificeerde analyse de soldaten en de interacties tussen soldaten en burgers zelf een plaats zijn van contestatie van macht.

“Een al te moralistische benadering van soldaat-burger interacties heeft de opbouw van bestaande bevrijdende paradigma’s meer kwaad dan goed gedaan.”

Als we weg bewegen van een ahistorische visie kunnen we de gelokaliseerde contestaties en burger-soldaat interacties zelf, zonder vooringenomenheid bekijken. Als we met deze visie in een temporeel kader een reviewing doen van eerdere conflicten / interacties zien we het individuele verzet.

De agency van soldaten is veel sterker dan men vermoedt, het is dan ook heel empowerend om dit te expliciteren en soldaten zelf de mogelijkheid te geven om een kritische site van machtscontestatie te vormen. Geen dwingende vinger vanuit versleten morele kaders. In een volgend stuk analyseren we ook de bevrijdende rol voor burgerslachtoffers die onze radikale nieuwe reviewing kan bieden.

Bovenstaande tekst is onzin. Dit is het eerste deel van een reeks teksten om enkele problemen met postmodernisme aan te tonen. Het misbruik van begrippen als agency, keuze en empowerment is een fundamenteel probleem in de hedendaagse feministische beweging. Stop het gezwets, sloop het systeem, schaf de legers af, daarna zullen we nog eens kijken naar onze vrijheid. Zie ook een echte tekst over het leger. Op de blog van Anja Meulenbelt vind je heel regelmatig goede verslaggeving rond Israël en Palestina.

Advertenties