Volgende week wordt in het parlement een nieuw voorstel besproken dat volgens de indieners een einde zou moeten maken aan geweld op straat. Het voorstel vertrekt van een volledig nieuwe aanpak. In plaats van de gebruikelijke tips aan vrouwen (niet alleen over straat, zeker niet ’s nachts, best in groep, letten op je kledij) wordt nu de verantwoordelijkheid bij de daders gelegd. Gezien het statistisch zo is dat 99% van alle daders man is (1) is het voorstel eenvoudig: stel een avond/nachtklok in voor mannen. Na een bepaald uur – over het precieze uur is nog discussie – geen mannen meer op straat, en dus ook geen misdaden meer. Maar is het wel zo eenvoudig?

Erik Vanhouteren, medewerker van de Liga voor Mensenrechten, staat niet achter het voorstel. “Het is een duidelijke aanslag op de bewegingsvrijheid en dus een schending van de fundamentele rechten van elk individu”, argumenteert hij. “Misschien zit er meer iets in een voorstel dat het beste van alle aanpakken combineert: laat mannen enkele uren langer op straat als ze geen  strafblad hebben. Hoe meer jaren ze geen strafblad hebben, hoe langer ze op straat kunnen zijn zonder begeleiding. Wie geen seksueel geweld gebruikt hoeft dus niets te vrezen.” Vanuit progressieve hoek komt gelijkaardige kritiek. “Het grootste probleem is tewerkstelling en huisvesting, als mannen in een leuk huis wonen en moe zijn van de hele dag hard te werken, dan zullen ze niet meer al te veel buitenkomen. Pak de oorzaken aan, niet de gevolgen”. Ondanks de kritische stemmen lijkt een meerderheid van de politici achter het voorstel te staan.

De politie zal als het voorstel aanvaard wordt ook verplicht worden om mee te werken en geen mannen meer op straat te sturen ’s nachts tenzij in noodgevallen. Daarom zijn zij nu al een team van vrouwelijke agenten aan het opleiden die moeten toezien op de concrete uitvoering van de wet. Het team, dat in de wandelgangen Butch Back genoemd wordt, moet klaar staan tegen wanneer de nieuwe wet in het staatsblad verschijnt en daarmee dan effectief van kracht gaat.

(1) O.a. onderzoek van Rose-Marie Bruynooghe, 1998. Geweld ondervinden, gebruiken en voorkomen. Vrij beschikbaar op UHasselt website.