Een bijdrage van MJ

mockinjayVol verwondering sta ik in het leven… Telkens als ik denk dat ik het idiootste wel heb gehad, word ik weer met stomheid geslagen. Feminisme overbodig? Emancipatie volbracht? Geen seksisme meer in onze samenleving? I don’t think so. Getuige daarvan de onvoorstelbare mail die ik van een boogschuttersgilde ontving als antwoord op mijn interesse in het uitoefenen van de sport. Men voelde zich verplicht mij even te wijzen op het intern reglement. Zet u neer, houdt u vast, want hier komt de mail:

Beste mevrouw,

Bedankt voor het mailtje en jouw interesse in het boogschieten.

Omdat het uit de tekst niet meteen duidelijk uit te maken is of je met een echtgenoot of partner zou willen afkomen, moet ik hierbij even een belangrijk punt uit onze reglementen toelichten.

Een persoon van het vrouwelijk geslacht kan enkel lid worden indien zij de echtgenote is van een volwaardig lid én effectief deelneemt aan de schietingen.

Dit houdt in dat indien een echtgenoot of partner nog geen lid is van onze vereniging, beide personen dan een aanvraag moeten indienen.

Mocht deze voorwaarde geen hinderpaal voor je betekenen, laat dit ons even weten en we helpen je graag verder.

Mijn mond viel open. Moest ik nou huilen? Of juist lachen? Moest dit doorgaan voor een grapje? Blijkt van niet. Ik kan dus niet anders dan verontwaardigd zijn. En samen met mij iedereen die dit hoort.

Hoe kan het dat je in deze tijd een man zou nodig hebben om je handje vast te houden (boogschieten-handje vasthouden- ziet u de problemen al) ? Dergelijke vereiste is volledig ongegrond, er is geen enkele praktische reden voor. Voor degene die het niet zouden weten, boogschieten is namelijk geen duosport. De vraag naar een partner is dus irrelevant. Dit is dan ook niet minder dan puur seksisme, discriminatie op basis van geslacht. Waar halen ze het lef vandaan om zoiets in hun reglement op te nemen? Het idee dat ik als volwassen, onafhankelijke vrouw niet in staat gesteld wordt om me zelfstandig bij een club aan te sluiten is toch compleet van de pot gerukt. Of is dit geen gepast taalgebruik voor een persoon van het vrouwelijk geslacht?

Te gek voor woorden dat dit zich in deze tijd nog voor doet. Hier zijn wetten tegen. Wetten rond gelijkheid van mannen en vrouwen, wetten tegen discriminatie en uitsluiting. Dit is geen flauw grapje om weg te wuiven, het gebeurt echt en we mogen dit niet blijven tolereren.

Dan heb ik het nog niet gehad over de heteronormatieve ondertoon. Ze mogen dan wel zo ‘toegeeflijk’ zijn het woord ‘echtgenoot’ te vervangen door ‘partner’, er wordt nog steeds een man veronderstelt. Hebben deze mannen er al eens bij stil gestaan dat een vrouw ook wel een partner kan hebben van het vrouwelijke geslacht. Wat dan? Zijn deze vrouwen dan per definitie uitgesloten? Op basis van seksuele geaardheid? Ook daar zijn er wetten tegen! En kan dat dan eigenlijk, nog méér uitgesloten worden dan ‘gewoon’ uitgesloten?

Waar gaat de wereld toch naartoe?

hunger-games-katniss-arrow

Advertenties