Onlangs stuurde de Vlaamse Jeugdraad een open brief gericht aan Raymonda Verdyck, bestuurder van het gemeenschapsonderwijs (GO!). Raymonda Verdyck gaf een antwoord. Dat antwoord gaan we nu eens lezen, en we gaan kijken wat er écht in die brief staat.

Als je in de war bent na het lezen van dat antwoord, dat is een gevolg van het feit dat de brief nogal warrig is. Het is heel interessant hoe een aantal termen zoals diversiteit, pluralisme en neutraliteit op een zeer oppervlakkige manier worden aangehaald – want dat klinkt altijd goed – en dan volledig in de knoop worden gedraaid. Goed, hier gaan we:

 Ik waardeer de deelname van de Vlaamse Jeugdraad aan het debat en begrijp de gevoeligheid van de gemaakte keuzes.

Ik begrijp de gevoeligheid, maar…

Het GO! onderschrijft de stelling dat iedereen het recht heeft zijn godsdienst of overtuiging openlijk tot uitdrukking te brengen, het is een van de fundamentele waarden waarop ons pedagogisch project is gestoeld.

Cool! Dus zijn hoofddoeken welkom, zou je zeggen! Een fundamentele waarde, dat wil zeggen dat ze heel wat moeite zullen doen om dit recht te verdedigen.

Als onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! echter de grondwettelijke opdracht neutraal onderwijs in te richten.

Ok, neutraal en divers. Het kan, als je weet hoe… Je zou kunnen zeggen het gemeenschapsonderwijs ondersteunt het recht van mensen om hun overtuiging te beleven én organiseert democratisch de mogelijkheid om respectvolle discussies over alles te hebben. Dat zou een manier zijn om een soort neutraliteit in diversiteit te proberen. Dat is helaas niet wat er gebeurt.

Hierover kunnen en willen we geen compromissen sluiten.

Wij zijn hardcore neutraal!

Overigens heeft de beslissing alle mogelijke juridische procedures doorlopen en standgehouden. Ze wordt nu consequent geïmplementeerd.

De wet is de wet. De wet is ook iets om je achter te verstoppen.

Als actief pluralistisch onderwijsnet trachten we de neutraliteit in ons pedagogisch project te realiseren. Positief omgaan met diversiteit en het engagement om meningsverschillen tussen levensbeschouwingen niet uit de weg te gaan, maar de dialoog op een respectvolle manier te voeren zijn hierin belangrijk.

Jaaaaaa, hoofddoek! Niet?

Spijtig genoeg stelden we vast dat de discussie rond het dragen van levensbeschouwelijke symbolen een claim legde op deze dialoog en zo ons pedagogisch project en onze fundamentele waarden dreigde te ondermijnen.

Eh? Is dat “we willen een dialoog maar nu is er teveel dialoog”? Of “we krijgen teveel kritiek en dus verbieden we hoofddoeken”?

We zijn er immers van overtuigd dat het recht op gelijke onderwijskansen gevrijwaard moet blijven. Jongeren moeten hun schoolkeuze niet laten bepalen door het al dan niet toelaten van levensbeschouwelijke kentekens maar door hun interesses en talenten. Ten tijde van de beslissing in 2009 was de situatie onhoudbaar geworden. Meisjes kozen een school omdat ze er een hoofddoek mochten dragen.

image022

Even een analogie zoeken… lesbiennes gaan naar een school waar ze lesbisch mogen zijn. Arbeiderskinderen gaan naar scholen waar ze niet uitgesloten worden omwille van hun klasse. En het probleem is dan de mensen die al gediscrimineerd worden en dus extra moeite moeten doen om fatsoenlijk behandeld te worden?

School maken op basis van gelijkwaardigheid betekent grenzen trekken. Wij hebben respect voor alle godsdiensten, in onze levensbeschouwelijke vakken brengen we zelfs een dialoog op gang vanuit een veelheid aan levensbeschouwingen.

Waw, dat klinkt gewoon keigoed! Vertaling: hier is wat positief klinkende nonsens. Nu is het niet meer zo erg dat we hoofddoeken verbieden he?

Om zijn pedagogisch project te garanderen wenst het GO! enkel het symbool te weren, niet de persoonlijke overtuiging zelf.

Hate the sin, not the sinner?

Zo is de gelijkwaardigheid hersteld,

Gelukkig zeg. Want ja, toen er meisjes wel hoofddoeken droegen was er een ongelofelijk groot probleem met gelijkwaardigheid. Een paar christenen voelden zich gediscrimineerd omdat zij geen symbool hadden om op hun hoofd te zetten en er waren zelfs twee atheïsten die een t-shirt met een oranje fakkel begonnen te dragen. De sfeer werd met de dag grimmiger.

gaan we uit van wat mensen verbindt en garanderen we opnieuw een echt en volwaardig pluralisme en gelijke kansen voor elk kind.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder Gemeenschapsonderwijs

Nu we hoofddoeken verboden hebben, kunnen we terug pluralisme garanderen.

Nuts.

bush-fail-accomplished

Zie ook: Baas over eigen hoofd (BOEH!).

Advertenties