Geweld tegen vrouwen is een fundamenteel probleem in de wereld waarin wij leven en is dan ook een focus van deze blog.  Naar aanleiding van de recente oprichting van Hollaback!Brussels (actiegroep tegen geweld en seksuele intimidatie van vrouwen op straat) en binnenkort de oprichting van een Hollaback groep in Gent, een overzichtje van teksten met als thema geweld:

Getuigenissen / verhalen

Over geweld:

Lastigvallerij op straat / Harassment

Blaming the Victim

Andere teksten over geweld

Teksten hierover op de website van FEL:

Zie ook het overzicht van alle artikels op deze blog.

Zie ook op DeWereldMorgen: Assange en geweld – neem vrouwen serieus.

Advertenties