Deze nieuwe rubriek gaat over organiseren op een feministische manier. Enkele onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn:

Er staat al heel wat op deze blog dat te maken heeft met feministisch organiseren. Dus neem hier alvast een kijkje:

Dit eerste deel is een inleiding. De volgende vragen komen aan bod: Wat is feministisch organiseren? En waarom feministisch organiseren? Dat zullen we in dit deel ontdekken. Hoe je feministisch kan organiseren is voor de volgende delen.

Intro

Feministes organiseren zich beter in groep dan ieder in hun eentje het patriarchaat aan te vallen. In groep ben je sterker en je haalt er meer inspiratie, energie en motivatie uit. Individuele bewustwording en verandering is heel goed, maar niet genoeg. Samen kunnen we veel meer doen en veel meer bereiken. We hebben collectieve actie nodig, massale collectieve actie! Maar hoe organiseren we ons collectief?

Feministisch organiseren, wat kan dat zoal betekenen? Hiërarchieën en machtsongelijkheid vermijden, democratisch vergaderen, beslissingen maken waarbij iedereen evenveel inspraak heeft, bewust zijn van privileges en samenwerken op gelijke basis in feministische groepen… Met andere woorden: feministische idealen ook in onze eigen groepen of organisaties in de praktijk brengen. Feministisch organiseren gaat dus niet enkel over wat je organiseert, maar ook hoe je organiseert. Niet alleen onze activiteiten en doelstellingen moeten feministisch zijn, maar ook de manier waarop we met elkaar omgaan, vergaderen, de groep structureren, beslissingen maken en ons organiseren.

Waarom zouden feministes moeten nadenken over wat feministisch organiseren inhoudt? Voor mij is het vanzelfsprekend: als we voor gelijkheid en solidariteit strijden, moeten we deze principes ook toepassen in onze eigen levens en in onze organisaties en groepen. Als je niet wil dat mannen vrouwen onderdrukken, kan je ook niet tevreden zijn met een individuele vrouw meer macht heeft of een bepaalde groep vrouwen andere vrouwen overheerst. Hiërarchieën zijn voor mij in se onfeministisch. De idealen van gelijkheid en zusterschap moeten ook in onze manier van organiseren, samenwerken, beslissingen maken en actievoeren zichtbaar zijn. Ook toegankelijkheid, transparantie en autonomie zijn voor mij kernbegrippen. Door ons basisdemocratisch en niet-hiërarchisch te organiseren en structureren wordt de feministische beweging meer open en toegankelijk.

Maar zodra je in een groep of collectief zit, kunnen er machtsongelijkheden ontstaan. Soms worden deze formeel vastgelegd (met posities die meer inspraak en macht hebben en andere minder) en/of ze kunnen informeel ontstaan: De ene praat vlot tijdens een vergadering, de andere heeft minder ervaring als activiste, iemand anders heeft veel tijd om te schrijven, nog iemand anders heeft weinig vertrouwen in haar eigen talenten en dan is er nog een activiste die een minder geprivilegieerde achtergrond heeft. Dat heeft invloed op de machtsverhoudingen in de groep. Als feministes is het belangrijk om daar iets tegen te doen, onze eigen groepen onder de loep te nemen (zodat we een voorbeeldfunctie kunnen hebben) en informele hiërarchieën te voorkomen (maar ze ook niet te formaliseren).

In mijn hoofd zit een ideaalbeeld van een feministisch organisatiemodel, maar ik besef goed dat dat in de realiteit niet altijd even makkelijk te realiseren is. Maar als we het niet proberen, lukt het zeker niet. We kunnen oefenen, experimenteren en manieren van organiseren uittesten. Met vallen en opstaan en door het delen van ervaringen, kunnen we groeien. Stuur zeker jouw verhalen, commentaren en ideeën door! In de volgende delen van deze rubriek zullen we verder bekijken hoe we het organiseren in groep op een feministische manieren kunnen realiseren.

I am starting to realise
we need to get organised
figure out what it means to be free
living in solidarity

– “Amplified” door Vagina Dentata


Advertenties