Oproep: feministes gezocht!

De Tweede Sekse blog wil de mogelijkheid bieden om zoekertjes door te sturen voor de start of steun van feministische groepen en projecten. We zullen deze oproepjes op onze blog bundelen om feministische initiatieven en activistes te ondersteunen. Ben je op zoek naar een feministische organisatie waar je woont om je je bij aan te sluiten? Zoek je medefeministes om een nieuwe actiegroep of ander project op te richten? Mail ons je zoekertje!

Laat ons weten:

 • wat je zoekt (bv schrijfsters, actiegroep…)
 • wat je zou willen doen (feministische posters ontwerpen, straatacties organiseren, leesgroepje oprichten…)
 • waar (je gemeente/regio, zowel België als Nederland)
 • en wat je e-mailadres is (als je liever niet wil dat je e-mailadres hier gepubliceerd wordt, dan kunnen reacties naar de Tweede Sekse gemaild worden en sturen wij ze door naar jou)

Contacteer ons op tweedesekse@gmail.com of reageer onderaan op dit artikel.

Enkele bestaande actieve feministische autonome groepen en projecten:

Als je in de buurt woont van deze feministische groepen, contacteer hen, word actief en sluit je bij hen aan!

Antwerpen:

 • BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd): actieplatform dat strijdt tegen het verbod op het dragen van een hoofddoek en voor vrije keuze

Brussel:

Gent:

 • BABE: nieuwe feministische groep
 • De Tweede Sekse blog: deze feministische blog
 • Echo: feministische zines, kunst en muziek
 • Famba: lesbisch-feministische sambagroep
 • FEL / Feministische leesgroep Gent: feministische actie-, vormings- en leesgroep
 • Feminist Poster Project: online databank van downloadbare feministische posters, postkaarten en stickers
 • Folia / L-Salon: lesbische organisatie die allerlei activiteiten en de jaarlijkse L-day organiseert
 • MaMaMania: pasgeboren groep die werkt rond feminisme en moederschap
 • Queerilla: queer collectief dat queer activiteiten organiseert
 • Plasactie: actie voor gratis vrouwentoiletten

Luik:

Nederland

Feministische actiegroepen en netwerken: sisterhood is powerful!

Als de autonome feministische beweging groeit, is het goed om samen te werken. Samen zijn we immers sterker en hebben we meer invloed. Ook kunnen we informatie, ervaringen, kennis, materiaal en middelen delen. Voor de officiële vrouwenorganisaties is er de Nederlandstalige Vrouwenraad. Deze koepel verzamelt allerlei feministische en vrouwenverenigingen uit Nederlandstalig België. Zou zoiets ook kunnen voor de autonome vrouwengroepen?

In de jaren 1970 en 1980 hebben diverse ongebonden linkse feministische groepen zoals Dolle Mina Gent, Groep Rooie Vrouwen en LeF zich verenigd in de Fem-soc beweging (Fem-soc staat voor feministisch-socialistisch). In totaal zijn er 14 lokale groepen ooit aangesloten geweest bij deze Fem-soc Coördinatie. Ze schreven samen een manifest en pamfletten over thema’s zoals vrouwenwerkloosheid en deeltijdse arbeid en publiceerden het tijdschrift Schoppenvrouw. Verder werd er maandelijks vergaderd in Gent en werden er Fem-soc weekends georganiseerd (met telkens ongeveer 100 vrouwen) waar de jaarplanning vastgelegd werd en gediscussieerd werd over inhoudelijke en strategische onderwerpen. De verschillende aangesloten groepen organiseerden soms tegelijkertijd acties, liepen mee in abortusbetogingen en de Fem-soc beweging heeft het initiatief genomen om Vrouwen Tegen De Crisis[1] op te richten. [2]

In Amerika bestond er ook een feministisch-socialistische stroming in de tweede golf met the Chicago Women’s Liberation Union die allerlei projecten, campagnes en groepen bij elkaar bracht. Wat hedendaagse inspiratie uit het buitenland: In het Verenigd Koninkrijk bestaan London Feminist Network (http://londonfeministnetwork.org.uk/) en UK Feminista (http://ukfeminista.org.uk/take-action/regional-organisers/). Die laatsten beschikken over regionale organisatrices die helpen met actiegroepen op te richten en acties te organiseren. Op hun website hebben ze ook een map waarop lokale feministische groepen aangeduid staan.

De Gentse groep FEL zoekt zoals de poster aangeeft meer felle feministes

Terug naar België: Op dit moment speelt het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) volgens mij een belangrijke netwerkrol. Het is geen koepelorganisatie, je sluit je er bij aan als individueel lid, niet als vertegenwoordigster van een andere organisatie. Toch zijn of waren verschillende leden ook actief of werkzaam in andere groepen of organisaties die rond gender werken en deze ervaringen kunnen uitgewisseld worden. Bovendien organiseert het VOK ieder jaar in een andere stad op 11 november een vrouwendag met lokale vrijwilligsters (sinds 1972!). Daar zijn alle vrouwen- en feministische organisaties aanwezig. Het is een dag voor ontmoeting, uitwisseling, kennismaking, ontdekking… Ook heeft het VOK een agenda, de Doe@mail, waarin feministische activiteiten van het VOK en van andere organisaties via mail worden aangekondigd.

In 2010 organiseerde het VOK de eerste informele samenkomst van autonome feministische groepen (en datzelfde jaar richtte de vrouwendag zich specifiek op de feministische beweging). Dit initiatief mag zeker nog eens herhaald worden, liefst zelfs jaarlijks. Zulke ontmoetingsmomenten zijn nodig. Feministisch activisme mag niet beperkt blijven tot facebook, discussiefora en online petities. Toch kan het internet ook nuttig zijn, om bijvoorbeeld andere feministes en feministische groepen te vinden. Zo wordt er bij het VOK gedacht aan een centrale website die alle feministische groepen en initiatieven overzichtelijk bundelt.

Wat kan nog bijdragen aan een feministische netwerk? Een feministische nieuwsbrief of tijdschrift, op papier of digitaal, kan collectief geschreven worden. Nu is er Scumgrrrls, maar dit tijdschrift zal onder haar huidige vorm helaas nog maar 1 nummer uitbrengen. Iemand zin om aan een opvolgster te werken?

Om af te sluiten nog een grappig citaat van een Amerikaanse feministe die mee de riot grrrlbeweging heeft opgericht:

I lied [to the press] and said there were Riot Grrrls all over the country, and named six or eight cities where Riot Grrrl chapters were. It was a lie; none of them existed at the time […] And a year later, there were actual Riot Grrrl chapters in almost all the places I’d mentioned! I guess I figured that girls would go looking for it and wouldn’t find it, so because they’d be frustrated, they’d do something about it – create it themselves. and a lot of ‘em did create stuff for themselves, which is rad.

– Kathleen Hanna in Angry Women in Rock pp. 99-100.

(PS. De groepen uit de voorgaande lijst zijn echt! 🙂 )

Voetnoten

[1] Ja, ook in die tijd was er een crisis. Is het niet altijd crisis in het kapitalisme?
[2] Zie de thesis Hoe Dol Was Dolle Mina? Klik hier voor meer leesvoer over Dolle Mina.