Op deze blog proberen we veel verschillende stemmen aan het woord te laten. Sinds kort nodigen we gastschrijfsters uit om ook hun zegje te doen. Hieronder volgt een bijdrage van gastschrijfster Mi.

Waarom ben ik feminist?

Er bestaat seksisme, en dat wil ik bestrijden. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, de maatschappij waar ik naartoe wil is er een waarin het (opgelegde) onderscheid tussen mannen en vrouwen onbestaande is. Ik ben ervan overtuigd dat zowel de nu gedefinieerde mannen als de nu gedefinieerde vrouwen [1] in een dergelijke maatschappij gelukkiger mensen zullen zijn.

Hoe bestrijd ik seksisme?

Eerst moet ik de vijand (seksisme, niet mannen) benoemen.

Wat is seksisme eigenlijk?

Seksisme deelt de maatschappij op in twee seksen, mannen en vrouwen. deze twee seksen hebben een link met de biologische gesteldheid van mensen maar zijn daar geenszins toe te reduceren. Het zijn niet individuele mannen of vrouwen die ervoor kiezen in twee hokjes gedeeld te worden, het is een systeem dat patriarchaat heet. Het patriarchaat bestaat bij gratie van seksisme. Het patriarchaat is een onderdrukkend systeem dat ervoor zorgt dat mannen een andere maatschappelijke positie hebben dan vrouwen, waardoor vrouwen onderdrukt worden.

Dan moet ik de vijand (het seksisme) bestuderen:

Daarom moet ik goed kijken naar de maatschappij, naar hoe seksisme zich manifesteert en ik mag niet stoppen bij de meest opvallende vormen ervan. Ik moet durven beseffen dat de maatschappij werkelijk doordrongen is van seksisme. ook zaken die ogenschijnlijk onschuldig zijn, kunnen seksistisch zijn. Ik mag daar niet blind voor zijn. Ook mensen die het goed bedoelen kunnen seksistisch zijn, en zelfs ikzelf. Het is van belang om het ganse probleem zo goed mogelijk te bevatten, vooraleer ik het kan gaan bestrijden.

Wil dit zeggen dat mannen nooit onderdrukt worden? Nee natuurlijk niet dat bestaat ook, bijvoorbeeld het kapitalisme onderdrukt armen (mannen en vrouwen) en racisme onderdrukt zwarten (mannen en vrouwen), maar zeggen dat seksisme mannen onderdrukt zoals het vrouwen onderdrukt, is even intelligent als zeggen dat Vlamingen gediscrimineerd worden omwille van hun etnische achtergrond, en dan zitten we op het niveau van het Vlaams Belang…

Hoe seksisme dan bestrijden?

Nu ik weet wie de vijand is (seksisme, niet mannen), wil ik weten hoe ik die bestrijd. dat is niet gemakkelijk. maar ik kan leren van andere strijden. tegen het kapitalisme strijden vooral arme mensen, tegen racisme vooral zwarte en gekleurde mensen, tegen islamofobie strijden moslims.

Het valt op dat de onderdrukte groep een belangrijke rol speelt in de strijd tegen onderdrukking.

Zou dit bij feminisme ook nuttig zijn? ik denk het eigenlijk wel. ik denk dat slechts de onderdrukten echt kunnen weten wat de onderdrukking is (ik zal als blanke nooit weten hoe racisme voelt), zij weten maar echt wat het belang is bij verandering. zij zullen de strijd steeds voeden.

Veel strijdbewegingen gaan ervan uit dat slechts de onderdrukte groep echt beweging kan brengen in sociale verandering. er zijn natuurlijk ‘verlichte’ kapitalisten, maar de verworvenheden van de arbeidersbeweging komt toch voort uit de strijd van arbeiders. er zijn lieve blanken, maar het ANC in Zuid Afrika bestond wel uit blanken.

Als feminist heb ik niets tegen mannen, ik heb iets tegen het patriarchaat, tegen seksisme. In die mate zelfs dat ik het wil bestrijden. Ik kan dat uiteraard met mannen aan mijn zijde, maar er zijn vooral vrouwen nodig. En het is ook nodig dat we kritischer durven kijken naar het gedrag van mannen, zelfs als het niet slecht bedoeld is.

M.

Noten

[1] Onze seksistische maatschappij deelt mensen in in hokjes: mannen en vrouwen, ook als deze personen zichzelf zo niet definiëren. Er is een verschil tussen hoe mensen zichzelf zien en hoe de buitenwereld hen beoordeelt.

Zie ook andere bijdragen van gastschrijfsters: