FEL is een feministische actie- en infogroep voornamelijk actief in Gent. Wij zijn enthousiaste feministes die bezig zijn rond allerlei thema’s. We voeren actie – optochten en straatacties – organiseren workshops, lezingen en leesgroepen, en hebben nog een heleboel plannen voor het nieuwe jaar!

Zin om meer te weten of mee te doen? Mail ons gerust

Wij hebben een leesgroep, nodigen regelmatig tweede golffeministes uit om ervaringen uit te wisselen, betogen… Verder schrijven verschillende van ons bij de blog tweedesekse.wordpress.com, dienen we klacht in tegen seksistische reclame en komen we op straat met allerlei creatieve directe acties. Onlangs organiseerden we ook een feministisch weekend om allerlei acties voor te bereiden, uitgebreid te kunnen discussiëren en met workshops over democratisch vergaderen en machtstechnieken tegengaan.

Daarnaast steunen we bestaande initiatieven: we zijn aanwezig op betogingen en werken samen met andere groepen, o.a. het Vrouwen Overleg Komitee, Transkracht, Genres Pluriels en het tijdschrift Scumgrrrls.

In de toekomst plannen we nog cursussen mentale en fysieke weerbaarheid (zelfverdediging), een vrouwencafé en tal van andere acties.

Wij      willen   feminisme terug zichtbaar maken en deel uitmaken van een strijdbare beweging.

FEMINISME – fundamenteel belangrijk

Feminisme is springlevend en nog altijd nodig. Er is dan wel legale gelijkheid maar in de praktijk is er nog steeds onderdrukking. Het fysiek en seksueel geweld op vrouwen is de laatste 20 jaar alleen maar gestegen, partnergeweld en vrouwenhandel zijn overal ter wereld een groot probleem.

Vrouwen worden nog steeds als minderwaardig gezien vergeleken met mannen, minder capabel, minder serieus genomen (“ze is hysterisch, ze klaagt gewoon teveel”) en achtergezet als het gaat om machtsposities en zelfontplooiing.

In deze maatschappij is er een constante druk om te conformeren aan objectiverende en onderdrukkende      schoonheidsidealen. Vrouwen hebben minder toegang tot goede – en vooral goedbetaalde – jobs, verdienen vandaag nog altijd systematisch minder dan mannen en nemen het grootste deel van het huishouden en de zorgtaken op zich. Daarnaast zijn vrouwen vaak slachtoffers van de combinatie van seksisme en racisme of seksisme en homofobie. Bovendien staan allerlei reeds verworven rechten opnieuw onder druk. Of het nu gaat over hoofddoeken of over abortus, er wordt voortdurend over de hoofden van vrouwen heen beslist en gesproken; onze stemmen worden niet gehoord.

Het persoonlijke is politiek. Wij zijn niet alleen tegen seksisme in de buitenwereld, wij proberen ook onszelf zo feministisch mogelijk te organiseren. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor democratisch vergaderen, het doorbreken van alle soorten van machtsmechanismen en ruimte voor bewustmaking.

Welkom bij FEL
Actie en bewustwording
felfeminisme.wordpress.com
felfeminisme@gmail.com

Advertenties