(…) het onderwijs waar kinderen vanaf jonge leeftijd overstelpt worden met “seksuele opvoeding” die uitsluitend gericht is op het aanleren van “veilige” seksuele technieken en waarbij uw kinderen met opzet geperverteerd worden

De vunzige tijdschriften die het Vlaamse ministerie van Onderwijs met uw belastinggeld verspreidt, de sekslessen op school (ook in het zg. katholiek onderwijs)

Maar er is ook goed nieuws. Een op de vijf Vlaamse jongens vindt dat homoseksuelen niet dezelfde “rechten” mogen hebben als heteroseksuelen.

Het onderzoek toont ook aan dat een op de drie jongeren het storend vindt als een jongen zich gedraagt als een meisje.

Sensoa is een door de staat gesubsidieerde organisatie die allerhande seksuele perversiteiten promoot.

Af en toe denk ik wel eens “nee, de kerk en zijn schandalen, daar moet ik niets over schrijven, iedereen is daar toch al tegen” of “Het Vlaams Belang, iedereen weet toch al dat die fout zijn”. Maar misschien heb ik geen gelijk.  Het stemmenaantal dat rechtse partijen (er zijn er bijna geen andere meer) krijgen is onvoorstelbaar, misschien moeten we die schijnbaar-open deuren blijven intrappen, blijven weerwerk bieden tegen de misdaden van dergelijke organisaties. Het blijkt nog altijd nodig…

Alexandra Colen, het morele boegbeeld van het Vlaams Belang, blijft er alvast voor gaan. In plaats van een blik te werpen op de agressie van de gemiddelde Vlaams Belanger, mannen die wel vaker hun vrouw serieus toetakelen binnen het “veilige” heterohuwelijk, trekt ze ten strijde tegen de toegenomen tolerantie voor homoseksualiteit en de “vunzige” blaadjes over seksuele opvoeding en perversiteiten die de Vlaamse Gemeenschap en Sensoa verspreiden. Allen daarheen! Met haar kijk op de seksualiteit van de Vlaamsche tieners is ze haar tijd vér achteruit. In haar tekst “Seks: De jeugd is niet verdorven, de staat is verdorven” maakt ze nog eens duidelijk waarom het Vlaams Belang allang verboden had moeten worden wegens verspreiden van racistische en homofobe propaganda en geweld. Colens visie is zo walgelijk dat ik de neiging krijg om spontane prides of kiss-ins te organiseren voor haar huis.

kiss-in strip van de blog http://saphisteriescomix.blogspot.com/

Haar tekst is soms – onbedoeld – grappig. Het zou allemaal een stuk grappiger zijn moest ik niet het idee krijgen dat de VBers ons allemaal zouden afschieten of opsluiten moesten ze aan de macht komen.

Enkel heteroseksualiteit is acceptabel, maar meer nog: het stuk preekt heteronormativiteit – het opleggen van die standaard aan alle mensen, en mensen die zich niet gedragen volgens de normen zijn slecht, verdorven en pervers. De tekst baadt in zo’n pro vita ware-liefde-wacht-tot-je-trouwt sfeertje. Goede vrouw gehoorzame vrouw, huismoeder, etc etc.

Alle organisaties die durven spreken over andere vormen van seksualiteit en relaties zijn allemaal deel van dezelfde perverse door de staat gesteunde bende, erop gericht onze kinderen (mijn god! denk aan onze kinderen!) te veranderen in perverse homoseksuele wezens.

Christelijke ouders en grootouders leren hun kinderen eveneens dat de officiële kerkelijke en christelijke organen die door de staat gesubsidieerd worden, tot het vijandelijke kamp behoren en eveneens gewantrouwd moeten worden. Het feit dat een organisatie zich “katholiek” of “christelijk” noemt, heeft geen enkele betekenis indien het om een gesubsidieerde organisatie gaat.

Lekker simplistisch en bovendien hypocriet… gezien ook het Vlaams Belang een zeer zwaar gesubsidieerde organisatie is, die jaarlijks miljoenen krijgt voor zijn werking.

Heirman is een collaborateur, Visie is een collaboratieblad, CM en ACW zijn collaboratie-organisaties die meeheulen met het staatsapparaat.

Je zou denken dat Vlaams Belangers wel twee keer nadenken voor ze het woord collaboratie in de mond gaan nemen, maar nee hoor…

Feministische versus conservatieve visie op seksualiteit

Nu ik dan toch deze tekst afbreek, laat ik het daar ook ineens over hebben. Er is kritiek op de mainstream visie op seksualiteit in onze samenleving, kritiek vanuit allerlei bronnen. Daar is op zich niks mis mee, feministes hebben zware kritiek op onderdrukkende en gewelddadige vormen van seksualiteit. De kritiek van conservatieve rechtse groeperingen staat daar haaks op. Feministes zijn voor een volledige legale en ook in de praktijk geaccepteerde diversiteit van gender en seksualiteit, conservatieven zijn voor heteronormativiteit, het huwelijk (voor hetero’s) en fatsoenlijk gedrag van mannen (niet te vrouwelijk) en vrouwen (niet te mannelijk). Inderdaad, netjes patriarchaal dus.

Feministes zijn voor – en voor véél meer en veel meer diverse – seksuele opvoeding, in de brede zin: seksuele handelingen zelf, veilig(er) vrijen, relaties, ja en nee zeggen, problemen, verlangens, macht… Conservatieven zijn tegen seksuele voorlichting.

Sommige mensen verwijten (radicale) feministes wel eens conservatief te zijn, maar dat is enkel een zeer oppervlakkige gedachte die bij verder redeneren geen steek houdt. Feministes argumenteren voor een seksuele bevrijding en het kapotmaken van opgelegde patriarchale normen, conservatieven pleiten voor het versterken van die normen.

Transgenderpersoon op betoging te Parijs, bron: Wikipedia

Goede raad / stemadvies

Beste vrienden, vriendinnen, lezers van deze blog, kameraden/zusters uit de holebitransqueeretcetera beweging, stem aub niet op het Vlaams Belang of op VB-light partijen zoals NVA of Lijst Dedecker. Ik heb al holebi’s horen zeggen “we stemmen op VB want we voelen ons niet veilig” – maar het zal er niet op verbeteren als dergelijke doorgeslagen types(1) aan de macht komen. Weg met de conservatieven. Stem zo links, progressief en feministisch als maar mogelijk is binnen dit vervelende kapitalistische patriarchale systeem. En met stemmen komen we er niet, we moeten de samenleving helemaal transformeren en daarom moeten we allemaal actief zijn in sociale bewegingen. Wordt lid van een actiegroep die een ander systeem wil. Bijna iedereen welkom, zou ik zeggen 🙂 (2)

Voor meer plezier…

Voetnoten

(1) Eigenlijk is het bestaan van het Vlaams Blok/Belang voornamelijk een probleem omdat ze rechtse en extreem rechtse standpunten legitimeren die overgenomen worden door zogenaamde democratische partijen. Als je kijkt naar de ruk naar rechts die bijvoorbeeld zichtbaar is in de standpunten over migranten (mensen zonder papieren) dan zie je wat ik bedoel. Mensen beschouwen bijvoorbeeld ook ten onrechte organisaties als de NVA als een democratische partij.

(2) Nultolerantie voor nultoleranten? Zoiets ja, maar het is wat ingewikkelder dan dat. Democratie is een proces en geen uitkomst, als je daar niet voortdurend over reflecteert en dat proces blijft aanpassen aan de realiteit wordt het gekaapt door antidemocratische stromingen die zichzelf dan als de ultieme democraten kunnen vermarkten. Zie ook enkele bedenkingen rond de erkenning van het NSV.

Advertenties