radical feminist logo

Het geringere belang dat vrouwen voor zichzelf hechten aan sociale status en sociale dominantie, bijvoorbeeld, is weinig veelbelovend als het gaat om hun gelijkwaardige vertegenwoordiging in de hoogste politieke regionen.

—Griet Vandermassen, Feminisme en evolutietheorie

Waarom snuffelen vrouwen liever aan een t-shirt van symmetrisch gebouwde mannen dan aan dat van asymmetrische exemplaren?

—Griet Vandermassen, De mens als vlees

I deny that anyone knows, or can know, the nature of the two sexes, as long as they have only been seen in their present relation to one another. If men had ever been found in society without women, or women without men, or if there had been a society of men and women in which the women were not under the control of the men, something might have been positively known about the mental and moral differences which may be inherent in the nature of each. What is now called the nature of women is an eminently artificial thing — the result of forced repression in some directions, unnatural stimulation in others.

—John Stuart Mill, On the Subjection of Women, 1869

Dit artikel wordt vervolgd in deel twee, over dure eicellen en goedkope zaadcellen. Zie ook boeken over evolutionaire psychologie en de boekbespreking van Darwin voor Dames. Voor degelijk wetenschappelijk weerwerk, lees zeker de brochure “T is allemaal natuurlijk” uit het feministisch startpakket van FEL.

Lang, heel lang heb ik mijn geduld proberen bewaren. Mijn huisgenoten weten het, dat ik nooit kalm kan blijven als er weer eens een opiniestuk van Griet Vandermassen (of andere evolutionair psychologen) in de krant is verschenen. En de inleiding van haar boek Darwin voor Dames alleen al is genoeg om telkens opnieuw woest het boek door de kamer te gooien. Pagina’s en pagina’s heb ik er al aan verspild, geschrapt, weer opgeborgen. Hele sloten No Stress thee gedronken. Gesport. Gedanst. Op mijn hoofd gestaan.

We moeten solidair zijn. Vrouwelijke wetenschappers steunen. Niet elkaar aanvallen want dat is een teken van vrouwenhaat en typisch geïnternaliseerd seksistisch afrekengedrag. Lang heb ik het volgehouden, te lang, maar nu is het genoeg geweest. Er is al teveel kwaad aangericht.

Griet Vandermassen had nooit ook maar één euro of regeltje in de krant mogen krijgen voor haar droevige nepwetenschap, haar meeheulen met de seksistische maatschappij waarin we helaas leven, haar poging om een wetenschappelijk tintje te geven aan de ideologie van de onderdrukking. Het feit dat ze wel serieus wordt genomen zegt veel over de toestand van de wereld waarin wij leven.

Ik ga niet in één artikel ineens komaf maken met de volkomen verkeerde ideeën van het Darwinistisch feminisme. Sommig kwaad moet je langzaam blootleggen, schil per schil, tot de gruwelijke binnenste laag zichtbaar wordt. Daarom ga ik hier in een  reeks teksten verschillende aspecten van de visie van Griet Vandermassen bespreken, aan de hand van haar artikels, haar opiniestukken en het boek Darwin voor Dames.

 

Barbara Kruger, "We won't play nature to your culture"

Alvast kort samengevat:

Griet Vandermassen gebruikt enkele walgelijk populistische en demagogische trucs om zichzelf af te schilderen als de stem van de rede en de neutraliteit. Ze reduceert de ideeën van anderen tot een karikatuur en breekt vervolgens die karikatuur af. Ze maakt de hele geschiedenis van het feminisme belachelijk met haar kortzichtige interpretaties. Hoewel ze een zelfverklaard darwinistisch feministe is, is ze niet actief in feministische organisaties. Natuurlijk niet, want ze wil geen maatschappelijke verandering. Griet Vandermassen schrijft wel o.a. op de website van Liberales, een flauwe liberale denktank waar ook de racistische politicus Dirk Verhofstadt deel van uitmaakt.

De karikatuur die ze van andere vormen van feminisme maakt is bijzonder ergerlijk: radicaal feminisme is fout want voorbijgestreefd met teveel nadruk op sociale constructie en postmodern feminisme is verkeerd want wie gelooft er nog in Freud en Lacan. Inderdaad, zo is het gemakkelijk zelf als superieur alternatief te verschijnen.

Ze beschuldigt werkelijk iedereen die niet haar mening aanhangt ervan een politieke agenda te hebben. Zij is dan “neutraal”, “wetenschappelijk”, “apolitiek” en “ideologisch niet gekleurd”. Kortom: ze is rechts, populistisch en mainstream en heeft bovendien een bijzonder naïef geloof in de vooruitgang van de wetenschap.

Haar visie gaat ervan uit dat mensen van bij de geboorte al alles in zich hebben, als een zaadje waar alleen nog wat water bij hoeft. Ze gaat er bovendien van uit dat mannen een aangeboren neiging hebben tot domineren en vrouwen een aangeboren neiging tot zorgen. Nee, ze kan dit natuurlijk niet bewijzen maar dat houdt haar niet tegen om dit met grote stelligheid te beweren.

Ze gelooft dat wetenschap, die misschien vroeger wel wat seksistisch was, nu gecorrigeerd wordt, omdat er nu meer vrouwen aan wetenschap doen, dus worden daardoor de te mannelijke denkbeelden van vroeger gecorrigeerd. Pfoe, essentialisme ten top… Zijzelf is alvast een goed bewijs van het tegendeel. We hebben terug een degelijke feministische blik nodig op wetenschap, niet meer vrouwen die netjes de patriarchale standpunten gaan aanhangen.

Sociobiologie, evolutionaire psychologie en darwinistisch feminisme zijn niet wetenschappelijk. Het is maar gezwets, het is maar een zoveelste poging om de status quo te behouden met een ideologie die als neutraal en wetenschappelijk wordt voorgesteld. Excuses als “jamaar het is gewoon een beschrijving van de huidige toestand, het is niet prescriptief/normatief” dienen als flinterdunne maskering van deze wel degelijk politieke agenda.

Darwinistisch feminisme is niet bewijsbaar. Uiteindelijk gaat het om een iets intelligenter uitgedachte, iets minder duidelijk belachelijke versie van de Mannen van Mars, Vrouwen van Venus stijl psychologie, die gedrag van mensen verklaart aan de hand van zelfverzonnen sprookjes over de (Flintstones versie van de) oertijd, toen de mannen nog echte mannen waren die gingen jagen en de vrouwen echte vrouwen die bessen plukten en zich mooi maakten zodat ze door een geschikt mannetje een grot in gesleurd zouden worden.

Ze gebruikt voortdurend vergelijkingen met dieren om haar argumenten te staven. Want, als er in het dierenrijk een deel van de dieren gedomineerd wordt door andere dieren, dan zal dat bij mensen ook wel natuurlijk zijn en dus niets met een sociaal systeem zoals seksisme te maken hebben. Tadaa! Wetenschap, het kan ook eenvoudig zijn. Ze jongleert ook met argumenten zoals dat de “natuurlijke aard” van “mannetjes” en “vrouwtjes” in verschillende culturen te vinden is, dus is dat allemaal aangeboren. En last but not least heeft ze nog een grappige uitleg over natuur én cultuur die dan haar visie zou moeten legitimeren. Er klopt niets van, en dat zal in deze reeks artikels duidelijk gemaakt worden. Verder zal ik ook haar heteronormativiteit en transfobie analyseren.

Enkele citaten, want nu denkt iedereen natuurlijk dat ik aan het overdrijven ben…

Opvoeding en cultuur kunnen niets creëren wat niet al in de kiem aanwezig was.

—Griet Vandermassen, Feminisme en evolutietheorie

Zo kunnen we vanuit een evolutionair kader voorspellen dat mannen zich gemiddeld zullen aangetrokken voelen tot jeugd en schoonheid in een potentiële seksuele partner, omdat dat belangrijke vruchtbaarheidsaanwijzigingen zijn;

—Griet Vandermassen, Feminisme en evolutietheorie

Van vrouwen kunnen we ondermeer voorspellen dat ze onderling zullen concurreren om die kenmerken die mannen seksueel aantrekkelijk vinden, namelijk jeugd en schoonheid; dat ze minder statusgericht zijn; dat ze gemiddeld zorgzamer zijn dan mannen; dat ze sterk op hun kinderen gericht zijn; en dat ze zich aangetrokken voelen tot mannen die atletisch, ambitieus en lichtjes ouder zijn

—Griet Vandermassen, Feminisme en evolutietheorie

Het geringere belang dat vrouwen voor zichzelf hechten aan sociale status en sociale dominantie, bijvoorbeeld, is weinig veelbelovend als het gaat om hun gelijkwaardige vertegenwoordiging in de hoogste politieke regionen.

—Griet Vandermassen, Feminisme en evolutietheorie

Zo ervaren meer vrouwen dan mannen een diep gevoel van bevrediging door kinderzorg en voelen meer mannen dan vrouwen zich aangesproken door het verwerven van status en sociale dominantie.

—Griet Vandermassen, Feiten en feministen

Vanuit de biologie is de definitie van vrouwelijk en mannelijk trouwens eenvoudig. De sekse die zich specialiseert in het aanmaken van een kleine hoeveelheid grote, voedzame geslachtscellen (eicellen) noemen we vrouwelijk, de sekse die massa’s kleine geslachtscelletjes (zaadcellen) aanmaakt, noemen we mannelijk.

—Griet Vandermassen, Feiten en feministen

Waarom worden rimpels onaantrekkelijk bevonden? Waarom doet een vrouwelijk zandloperfiguur mannelijke hormonen wereldwijd meer op hol slaan dan een recht figuur? Waarom snuffelen vrouwen liever aan een t-shirt van symmetrisch gebouwde mannen dan aan dat van asymmetrische exemplaren? Wij dragen de voorkeuren van onze evolutionaire voorouders met ons mee, de voorkeuren die ervoor zorgden dat zij geen genetisch doodlopend straatje tegemoet gingen.

—Griet Vandermassen, De mens als vlees

Kortom, stay tuned, want het wordt dringend tijd komaf te maken met een dergelijke onjuiste, naïeve en simpelweg verkeerde visie. Laat ik alvast afsluiten met nog een fijn citaat van Andrea Dworkin, een radicaal-feminste uit de tweede golf waar Vandermassen natuurlijk een hekel aan heeft:

In considering male intellectual and scientific argumentation in conjunction with male history, one is forced to conclude that men as a class are moral cretins. The vital question is: are we to accept their world view of a moral polarity that is biologically fixed, genetically or hormonally or genitally (or whatever organ or secretion or molecular particle they scapegoat next) absolute; or does our own historical experience of social deprivation and injustice teach us that to be free in a just world we will have to destroy the power, the dignity, the efficacy of this one idea above all others?”
—Andrea Dworkin, Biological Superiority: The World’s Most Dangerous and Deadly
Idea

Dit artikel wordt vervolgd in deel twee, over dure eicellen en goedkope zaadcellen.

Meer lezen

Nog wat irritante teksten:

  • Feminisme zonder fabeltjes, graag. Let op de manier waarop ze kritiek op seksestereotiepe beelden wegveegt, die passen namelijk niet in haar visie.
  • Feiten en feministen, waarin ze VOK lid Nathalie De Bleeckere beschuldigt van onwetenschappelijk te schrijven. Het is grappig dat elke beschuldiging die Gvdm maakt perfect op haarzelf van toepassing is. “Krampachtig vasthouden aan een ideologisch mensbeeld heeft geen zin.” heeft De Standaard nog onder de tekst gezet. Inderdaad…

Referenties

Dworkin, A., 1977. Biological Superiority: The World’s Most Dangerous and Deadly Idea.
Letters From a War Zone. Lawrence Hill Books.
http://www.nostatusquo.com/ACLU/dworkin/WarZoneChaptIIID.html

Vandermassen, G., Braeckman, J., & Demoor, M., 2004. Feminisme en evolutietheorie. Over gender, wetenschap en ideologie.

Vandermassen, G., 2010. Feiten en feministen. De Standaard, 20/03/2010. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=R32NO4BE&word=vrouwen

Vandermassen, G.,2007. De mens als vlees. http://www.liberales.be/essays/vandermassenvlees