Op 7 juni 2009 hebben enkele anarcha-feministes in Londen even een anarchistisch congres – Anarchist Conference 09 – overgenomen. Ze klommen op het podium, projecteerden een film en lazen een statement voor. Dit om het seksisme in de anarchistische beweging aan de kaak te stellen. Het was niet de bedoeling om het congres zelf of bepaalde anarchistische groepen aan te vallen, maar om de hele beweging wakker te schudden, te wijzen op het seksisme en acties en discussies te starten.

Het congres werd aangekondigd als:

“We make no pretence. This is a conference by and for anarchists. And by anarchists, we mean those opposed to the state, all forms of nationalism, capitalism, sexual/race/gender oppression and all forms of exploitation and domination,” Anarchist Movement Conference 09 Call Out

De film No Pretence die werd geprojecteerd, toont de verbanden tussen seksistische uitingen in de mainstream-kapitalistische maatschappij en die in de anarchistische beweging. En die vertonen nogal wat gelijkenissen (mannelijke spreekbuizen, traditionele taakverdelingen, stereotiepe rolpatronen in afbeeldingen, misogyne en antifeministische opmerkingen, etc). Kijk zelf maar:

De reacties en commentaren op de acties van de anarcha-feministes waren ook een bewijs dat dit soort van feministische kritiek hard nodig blijft. Enkele voorbeelden geplukt van de website van No Pretence:

Vanuit het publiek van het congres:
“Are you going to do a sexy dance for us?”

Online:
“A wrote: Bear, was there any hotties present
“B wrote: a few. one of the radical feminists who disrupted it, and who I know looked really cute in black hoodie.”

Enkele stukjes uit het statement dat werd voorgelezen door de anarcha-feministische activistes van No Pretence:

“No matter how much we aspire to be ‘self-critical’ there is a clear lack of theorising and concrete action around sexism, homophobia and racism in the anarchist movement. We do not feel that the content and structure of the conference deal with gender and we’re tired of asking for space – we’re taking it ourselves.”

“We are tired of being told that anarchists don’t need to be feminists, because ‘anarchism has feminism covered’. This is just a convenient way of forgetting the reality of gender oppression, and so ignoring the specifics of the struggle against it.”

“If the anarchist movement doesn’t recognize the power structures it reproduces, its resistance will be futile. For as well as fighting sexism ‘out there’ we must fight sexism ‘in here’ and stop pretending that oppressive systems disappear at the door of the squat or the social centre. Only a movement that understands and fights its own contradictions can provide fertile ground for real and effective resistance.”

“Our feminisms must be plural, they must be anti-capitalist, anti-racist, anti-homophobic. Our inspiration must come from the actions of feminists who have helped self-identified women reach revolutionary consciousness.
Our feminisms must be revolutionary.”

De rest van het statement kan je lezen op deze website: http://nopretence.wordpress.com/. De film is daar ook te vinden, naast een heel aantal interessante teksten i.v.m. seksisme, feminisme en de anarchistische beweging.

Meer over het seksisme en machogedrag binnen de anarchistische beweging en over anarcha-feminisme kan je hier op deze blog lezen.

Advertenties