Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK), een feministische organisatie die o.a. de jaarlijkse vrouwendag op 11 november organiseert, heeft een tekst met verlangens voor de komende regeerperiode gestuurd naar de Vlaamse partijen.

Vijf verlangens voor de komende legislatuur

  • De Vlaamse overheid subsidieert de CAW’s met residentiële werking, waaronder de vluchthuizen, bijkomend voor de werkingskosten zodat de cliënten voortaan enkel nog de verblijfskosten in strikte zin moeten betalen.

  • De Vlaamse overheid heet vrouwen met een hoofddoek expliciet welkom als werkneemsters.

  • De Vlaamse overheid stimuleert vaders om zorgverlof op te nemen en voert een campagne die een positief beeld schetst van mannen en zorg.

  • Er komt een decretale verankering van de niet-zuilgebonden vrouwenorganisaties en in de commissie diversiteit van de SERV wordt een genderplatform opgenomen.

  • Het thema gender wordt uitdrukkelijk opgenomen in de lerarenopleidingen en nascholingsinitiatieven en in de eindtermen voor het basis- en secundair onderwijs gaat aandacht naar genderidentiteit en seksuele identiteit.

Verder nog interessante punten: het VOK blijft zich tegen het hoofddoekenverbod uitspreken, gelukkig, en eist ook dat er terug cursussen en opleidingen vrouwen- en genderstudies komen.  Er zijn ook eisen omtrent meer aandacht voor partnergeweld, hulpverlening en vluchthuizen, en nog een heel belangrijke: arbeidsduurvermindering.

“Het VOK houdt vast aan de eis van collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon. Het VOK is van mening dat zo’n collectieve arbeidsduurvermindering het voor vrouwen én mannen mogelijk zal maken om hun privé-leven, werk, engagementen en vrije tijd op een kwaliteitsvolle manier te combineren.”

De volledige tekst is te lezen op www.vrouwendag.be.

Advertenties