feminism_radical_notionFeministische leesgroepen zijn een leuke en gezellige manier om veel bij te leren over feminisme, om andere feministes te ontmoeten, om eindelijk eens een serieuze discussie te hebben of gewoon een paar vragen te kunnen stellen. Meestal is het aantal mensen dat deelneemt eerder beperkt, wat het des te gezelliger en persoonlijker maakt. Ik ken zelf momenteel twee leesgroepen, één in Antwerpen en één in Gent, allebei aanraders! Als iemand nog feministische leesgroepen kent in België, graag reactie!

Leesgroep Gent

De Gentse leesgroep is een onderdeel van de werking van de Feministische Actiebende. We komen één keer per maand samen, meestal op de eerste dinsdagavond van de maand. Iedereen is welkom, en de teksten zijn meestal goed leesbare basisteksten voor mensen die nog niet veel gelezen hebben over feminisme. Geen postmodern gezwets, de teksten hebben een duidelijke en leesbare inhoud en stellingname.

Website: http://leesgroepgent.wikispaces.com/

Volgende onderwerpen: lesbisch/feministisch, schoonheidsidealen, pornocultuur…

Leesgroep Antwerpen

De Antwerpse leesgroep is een op zichzelf staande groep en bestaat al veel langer dan de Gentse. Recent zijn ze opnieuw gestart met een groepje enthusiaste nieuwe mensen. Iedereen is welkom, de teksten hier zijn ook goed leesbaar en interessant.

Website: http://leesgroepje.wikispaces.com/

Hieronder volgt wat meer info over deze leesgroep:

Kalendertje:

– di 26 mei, 19u30: pornocultuur: “Not Your Father’s Playboy, Not Your Mother’s Feminist Movement – Contemporary Feminism in a Porn Culture”, door Rebecca Whisnant: http://www.saidit.org/archives/jun06/article5.html

– di 23 juni, 19u30: feminisme en islam

– di 28 juli, 19u30: “Het verschil kennen. Feministische denkwegen uit neoliberale hallucinaties”, door Sarah Bracke: http://www.yangtijdschrift.be/editorhtml.asp?page=20022L2

– di 25 augustus, 19u30: Politics of care

Meer info:

We komen één maal per maand samen in Antwerpen. Telkens lezen we één of meer feministische teksten waarover we dan praten / discussiëren. We lezen theoretische teksten (artikels, essays, …) en proberen ze op ons eigen leven te betrekken. De bijeenkomsten gaan door bij iemand thuis. Je kan eenmalig komen, als het onderwerp je aanspreekt, of af en toe, of je telkens laten verrassen.

Iedereen is welkom, met of zonder voorkennis. We lezen de teksten en delen onze opmerkingen, vragen, bemerkingen, kritische kanttekeningen, onduidelijkheden, herkenningspunten, persoonlijke verhalen, … Zo komt een gesprek op gang.

We spreken af via mail: wat we lezen (vaak scannen we de teksten in en mailen we ze rond) en waar we samenkomen. Hiervoor gebruiken we een mailinglist. Ook als je ons op afstand wil volgen kan je je inschrijven: http://lists.postino.be/mailman/listinfo/leesgroepje.

Onze website: http://leesgroepje.wikispaces.com/

Je vindt ons ook op Facebook: http://www.new.facebook.com/group.php?gid=35023025918&ref=share

Concreet:

Concreet komen we telkens de 4de dinsdag van de maand samen, om 19u30, bij iemand thuis in Antwerpen om te discussiëren over onderwerpen die iets te maken hebben met feminisme. We doen dit aan de hand van 1 of 2 artikels die we op voorhand lezen.

Advertenties