Zoeken

De Tweede Sekse

feminisme is een revolutie // solidair met de stakers

Feminisme – een nieuw begin: in de boekhandel

Het boek Feminisme – een nieuw begin is te krijgen in Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Gent, Herzele, Mechelen. Het is ook online te bestellen.

Amsterdam: Fort van Sjakoo

buitenaanzicht boekhandel Fort van Sjakoo

Fort van Sjakoo

Jodenbreestraat 24

1011 NK Amsterdam

info@sjakoo.nl


Antwerpen: De Groene Waterman

interieur1

De Groene Waterman

Wolstraat 7

2000 Antwerpen

groenewaterman.mijnboekhandelaar.com


Doorgaan met het lezen van “Feminisme – een nieuw begin: in de boekhandel”

Featured post

Het tien-punten-programma van de Black Panther Party for Self-defense

black-panther-party-3
Black Panthers outside New York courthouse, 1969

Vijftig jaar geleden, in 1966, werd de Black Panther Party for Self-Defense opgericht. We publiceren hieronder hun tien-punten-programma:

1. We Want Freedom. We Want Power To Determine
The Destiny Of Our Black Community.

We believe that Black people will not be free until we are able to determine our destiny.

2. We Want Full Employment For Our People.

We believe that the federal government is responsible and obligated to give every man employment or a guaranteed income. We believe that if the White American businessmen will not give full employment, then the means of production should be taken from the businessmen and placed in the community so that the people of the community can organize and employ all of its people and give a high standard of living.

Doorgaan met het lezen van “Het tien-punten-programma van de Black Panther Party for Self-defense”

L-day

Ik dacht dat L-day ten grave gedragen was, maar zag dan plots als een spook op Facebook een uitnodiging voor L-day in Antwerpen circuleren. De oude L-day in Gent kreeg te weinig subsidies van Cavaria en moest daarom worden opgedoekt, maar Cavaria besloot gewoon zelf een nieuwe L-day in het leven te roepen. Wat daarvan de logica is, ontgaat me een beetje want L-day was er al en het geld kwam sowieso van Cavaria, maar soit, L-day is back en dat is wat telt.

Een vriendin en ik besloten een kijkje te nemen en reden met de wagen van Gent naar Antwerpen. Er waren eindeloze omleidingen rond Antwerpen en de GPS werkte niet waardoor mijn vriendin zo luid vloekte dat ik er als verstijfd bij zat. Ik was er maar weer eens van overtuigd dat het indertijd een goede keuze was mijn rijbewijs niet te halen.

L-day vond dit jaar plaats in een bibliotheek, we vormden een bonte mengeling van L-dayers en Antwerpse boekenliefhebbers. Ik zag verschillende bibliotheekbezoekers met fronsende wenkbrauwen naar de affiches van L-day staren: hoewel ze door een paar honderd lesbiennes omgeven waren, hadden ze nog steeds niet door waar die ‘L’ voor zou kunnen staan.

Doorgaan met het lezen van “L-day”

Feminisme – een nieuw begin nu ook te koop in Brussel

le-space

Feminisme – een nieuw begin is nu ook te koop in Le Space, het sympathieke culturele centrum / café waar eerder al een boekvoorstelling plaatsvond. Le Space is open maandag-vrijdag van 13u tot 19u.

Le Space CC + Café (Art@Azira vzw / asbl)

Sleutelstraat 26 Rue de la clé

1000 Brussels

lespace.brussels

Doorgaan met het lezen van “Feminisme – een nieuw begin nu ook te koop in Brussel”

Crisis van het kapitalisme en haar ideologie

door Marijke Colle

De beroemde en beruchte Club van Rome doet het weer. Zij stelden in Berlijn op 13 september een nieuw boek voor met oplossingen voor de huidige sociale, economische en ecologische crisis.(1)

De Standaard titelt: “Geef vrouwen zonder kinderen 80.000 dollar”. Dat lijkt de meest spectaculaire maatregel die de schrijvers voorstellen. Maar dit rapport is veel ambitieuzer. Volgens de Club van Rome blijft de kritiek op de groei gelden (aangeklaagd in het roemruchte rapport uit 1972, Grenzen aan de groei). Door die groei raken de grondstoffen uitgeput, maar de groei is nu ook de oorzaak van de toenemende sociale problemen in de westerse landen: werkloosheid en groter wordende sociale ongelijkheid worden aangeklaagd.

De twee auteurs bepleiten een breuk met het verouderde marktdenken en zijn voorstander van een radicale omvorming van het economisch stelsel in de rijke landen.(2) Voor de ontwikkelingslanden is verdere groei (volgens welke modellen?) noodzakelijk om de armoede te bestrijden.

Daarnaast blijven ze de groei van de wereldbevolking (die de laatste vijftig jaar is verdubbeld) aanklagen als de belangrijkste oorzaak van de huidige milieucrisis. En ze winden er geen doekjes om: er is een afname van de wereldbevolking nodig om het klimaat te redden.

Die rem op de bevolkingsgroei moet in de eerste plaats gerealiseerd worden in de rijke landen omdat ieder kind dat daar geboren wordt dertig keer meer middelen ( energie, grondstoffen, …) zal gebruiken dan een kind in de arme landen. Vandaar het “spectaculaire” voorstel om aan vrouwen een premie tot 80.000 dollar te geven indien ze slechts één kind hebben of ervoor kiezen geen kinderen ter wereld te brengen.

Het boek doet dertien concrete voorstellen om met minder groei de sociale ongelijkheid, de werkloosheid en de klimaatsverandering te bestrijden. Is er dan een oplossing in zicht?

De auteurs hopen met hun voorstellen zowel op de lange termijn (de klimaatcrisis) als op de korte termijn (de sociale noden van de ‘99%’) een antwoord te geven dat bovendien door een meerderheid van de ‘kiezers’ kan gesteund worden.

Hieronder volgen de dertien voorgestelde maatregelen met een korte commentaar van mij in italics.

 • Arbeidsduurvermindering op jaarbasis en dus meer vrije tijd – hierbij wordt dus de huidige flexibilisering van de arbeid met de afbraak van de 38 urenweek goedgekeurd.
 • Verhoging van de pensioenleeftijd tot 70 jaar zodat ouderen langer voor zichzelf een inkomen kunnen verwerven – een voorstel dat de steun zal krijgen van zowel het patronaat als van onze neoliberale regeringen.
 • Een herdefinitie van “betaald werk” om zo de zorg thuis voor familieleden te erkennen – krijgen zorgwerkers in het gezin een aalmoes die de ziekteverzekering vervangt?
 • Verhoogde werkloosheidsuitkeringen om de vraag in stand te houden tijdens de periode van transitie – door de aanhoudende hoge werkloosheid, is de huidige afbraak van het recht op werkloosheidsuitkeringen een reëel gevaar voor de sociale samenhang in onze maatschappij
 • Hogere belastingen op bedrijven en op de rijken om de winsten te herverdelen en de gevolgen van de komende golf van robotisering op te vangen – hier zou men kunnen spreken van een maatregel die tegen het systeem in gaat, maar er wordt niet gesteld hoe dit kan worden verwezenlijkt.
 • Groene stimuleringsmaatregelen met hogere belastingen om de regeringen in staat te stellen de klimaatsverandering aan te pakken en de herverdeling te bevorderen – de tekst gaat in tegen het mantra van de belastingverlaging om de groei te bevorderen.
 • Belasting op fossiele energie, de opbrengst ervan moet gelijk verdeeld worden onder de burgers en moet ook gebruikt worden om energie met een laag koolstofgehalte te bevorderen – hogere brandstofprijzen, niet ten koste van de individuele burger maar om hernieuwbare energie ( ook kernenergie?) te bevorderen
 • Belasting op tewerkstelling moet vervangen worden door belasting op uitstoot van broeikasgassen en op gebruik van grondstoffen om zo de ecologische voetafdruk te verkleinen – maar alles hangt af van de hoogte van deze belasting en van hoe dit zal worden doorgerekend aan de consument…
 • Hogere belastingen ( tot 100%) of erfenissen wat meer inkomsten geeft aan de regeringen – klinkt mooi maar wie zal dit afdwingen?
 • Aanmoedigen van het lidmaatschap van vakbonden om te vechten tegen uitbuiting en voor meer inkomsten – dit is nieuwe taal in de ‘progressieve’ heersende kringen
 • Beperking van de vrijhandel, tegen de TTIP, om zo de groei te vertragen, banen te beschermen en ook het milieu minder te belasten – ook hier zien we dat de crisis op het ongeremde neoliberale marktdenken begint te wegen
 • Aanmoediging van kleinere gezinnen om de druk op de planeet te verlichten – alsof dit het milieuprobleem zal oplossen – geld geven aan vijftigjarige vrouwen in de rijke landen is absurd. Er moet in de armere landen veel meer geïnvesteerd worden in opvoeding en gezondheidszorg voor vrouwen.
 • Garandeer een basisinkomen dat leefbaar is voor wie dat het meest nodig heeft – wie heeft dat werkelijk nodig? Waarom niet aan iedereen een kortere werktijd geven door een herverdeling van de beschikbare arbeid zonder loonverlies. Tenzij we willen dat de vrouwen terugkeren naar de haard met een aalmoes – huisvrouwenloon genaamd.

Dit rapport toont dat er duidelijk een ideologische crisis bestaat. Het marktdenken en de pure neoliberale agenda zijn niet meer de enige mogelijkheid. Er is de bankencrisis, het toenemend bewustzijn over de klimaatcrisis, het besef dat de 1% alles wil doen om hun voorrechten te behouden. Daarop reageert de Club van Rome met enkele voorstellen die goed klinken in de oren van reformistische groenen.

De bevolkingsgroei en het individuele gedrag van de mensen liggen aan de basis van de milieucrisis, dat blijft de boodschap en het is daar tegen dat we moeten ingaan wanneer we dit soort rapporten lezen.

Wat ontbreekt in heel de aanpak, is natuurlijk de kern van de zaak: een plan voor de energietransitie met onteigening van de banken en van de multinationals van de fossiele energie en van de kernenergie. En een plan om de emissies van broeikasgassen de komende tien jaar drastisch te beperken. Iets wat zelfs een kritisch kapitalisme niet wil ondernemen.

Noten:

1) “Reinventing Prosperity” door Jorgen Randers en Graeme Maxton, in het Duits: “Ein Prozent ist genug”

2) Het eerste hoofdstuk online in het Engels: http://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2016/08/Maxton_Randers_Chapter-1.pdf

Antwoord aan feminisme-kaper Luckas Vander Taelen

door Ida Dequeecker

In zijn opinie in Knack (30/08/16) over het boerkiniverbod hoopt Luckas Vander Taelen dat een generatie “dolle moslima’s” het “lichtend voorbeeld” van de Dolle Mina’s volgen. Alleen heeft zijn voorstelling van de Dolle Mina’s niet veel te maken met wie ze echt waren. Dat heb je met de kronkels van een islamofoob discours in naam van feminisme…

Doorgaan met het lezen van “Antwoord aan feminisme-kaper Luckas Vander Taelen”

You’re invited, but your belly’s not

door Lindsi Dendauw

There are a lot of female body parts where you can say a lot about. But for today’s topic, let’s talk about bellies. Something’s up with those. Flair suggests that if you want to impress your crush at a party, you leave your belly at home. And this school principle states that wearing clothing that reveal your belly button as a student is ok, as long as you’re skinny. Cause nobody wants to see that baby fat.

Doorgaan met het lezen van “You’re invited, but your belly’s not”

Race/Class/Gender: French secularism and Whiteness

Van de blog Neo-colonialism and its Discontents:

Neo-colonialism and its Discontents

4252.jpg

The recent image out of France that show policemen surrounding a woman who is removing her veil have struck many people because of how overtly Islamophobic they are. France – a country that constructs itself as being open and secular – recently imposed a fine on women who wear a ‘burqini’ at the beach. This announcement was controversial, and seeing images of this fine in action is bringing even more attention to the new rule.

What struck me about this image and this story in general is the clear ways in which different structures are intersecting with one another in order to produce this one moment in time. I have seen some of the commentaries talk about how this demonstrates yet another instance of patriarchy and sexism: men telling women what they can and cannot wear. My own reaction was to affirm this – it does seem to be a common denominator…

View original post 1.053 woorden meer

Van eigen bloed (triggerwarning seksueel geweld en zelfmutilatie)

(Oorspronkelijk verschenen op Dying Dinosaurs)

Ik ben het debuut ‘Het Smelt’ van Lize Spit aan het lezen. De roman haalt veel herinneringen naar boven. Niet omdat mijn leven enigszins op dat van het hoofdpersonage lijkt, wel omdat de mannelijke protagonisten even walgelijk zijn als de mannen waarmee ik – helaas – mijn bloed deel. Waarschijnlijk daarom dat ik het vroeger zo rustgevend vond mijn eigen bloed in de lavabo te zien wegvloeien door het putje.

Op het perron, wachtend op de trein voor Brussel-Zaventem, hadden A. en ik het nog even over al die viespeuken van venten die niet met hun handen van vrouwen kunnen afblijven, meestal dan nog vrouwen uit de eigen familie of naaste omgeving.

Want het is een illusie te denken dan de meeste aanrandingen en verkrachtingen in donkere steegjes door donkere onbekenden plaatsvinden, te denken dat ‘meer blauw’ en verlichting op straat zou helpen bij het aanpakken van seksueel geweld, zoals A. me gisteren voorlas uit een interview in de Knack. Zolang flikken maar een les over seksisme in heel hun opleiding krijgen (hetzelfde geldt btw voor racisme), kom ik ze zelf ’s nachts en zelfs overdag liever niet tegen op straat.

Doorgaan met het lezen van “Van eigen bloed (triggerwarning seksueel geweld en zelfmutilatie)”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑